Hoppa till huvudinnehållet

”Tog ingen hänsyn till att 222 personer skrivit på en skrivelse”

Publicerad:
Insändarskribenten ifrågasätter beslutet att sälja Tisselskogs församlingshem.
Insändarskribenten ifrågasätter beslutet att sälja Tisselskogs församlingshem. Foto: Tommy Löfgren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Många har med bestörtning läst om Steneby församlings beslut att sälja Tisselskogs församlingshem. Varför? På kyrkofullmäktiges sammanträde den 8 november 2023 sades att det enbart var av ekonomiska skäl, och att församlingshemmen i Ödskölt och Billingsfors sålts. Varför anser många att Tisselskogs församlingshem ska finnas kvar?

Vi saknar annan lokal för bygdens verksamhet.

• Kyrkoförordningen som är styrdokument för församlingarna säger, att kyrkofullmäktige som är församlingens högsta beslutande organ, valda av församlingens medlemmar, skall vara lyhörda och öppna för församlingsbornas ideér och önskemål.

• Inte heller Steneby församlings församlingsinstruktion har man tagit hänsyn till. Där kan man läsa ”Närhetsprincipen är extra viktig i vår församling då församlingskänslan finns lokalt...”

• Steneby församlings kyrkoherde Katia Postol har man inte heller lyssnat på. Kyrkoherden är ytterst ansvarig för verksamheterna. Kyrkoherden har i skrivelse förordat att upphäva tidigare beslut om försäljning och påvisat en rad faktorer som gör att Tisselskogs församlingshem ska finnas kvar.

• Verksamheter som finns i Tisselskog kontinuerligt: Tisselskogs kyrkliga arbetskrets sedan 1967, väv- och handarbetsgrupp sedan 2008, vandringsgrupp sedan 2016 samt samtal- och bibelstudiegrupper under många många år. Tilläggas kan att verksamheterna i stor utsträckning burits upp av ideélla krafter, således har inte kyrkans ekonomi belastats med personalkostnader.

• De tio personer som beslöt att församlingshemmet ska säljas tog ingen hänsyn till att 222 personer skrivit på en skrivelse ”Vi vill att Tisselskogs församlingshem ska vara kvar i församlingens regi”. Notera att i förra kyrkovalet röstade 297 personer.

• Församlingshemmet gynnar också bygdens föreningar som får använda lokalen mot hyresavgift. Hembygdsförening, byalag, fiberförening, studieförbund och fiskevårdsförening.

• I kyrkoherdens skrivelse står: Världen har förändrats sedan beslut togs. Vi har krig geografiskt nära inpå med nya hotbilder som följd. Kommunen efterfrågar trygghetspunkter, det vill säga samlingslokal som bör ligga utanför tätort.

• Tisselskogs kyrka är inte fattig. Därför frågar man sig om Jantelag, avundsjuka och missunnsamhet ska förstöra glädje, gemenskap, aktiviteter, sammanhållning i vår gamla kulturbygd. När Sverige var ett fattigt land, fattigdom rådde i Dalsland och de små församlingarna här, hade man råd med kyrka och såg till att det fanns lokal, församlingshem. Skolan stängdes och kyrkan fick skolan, som gjordes om till församlingshem.

Vi är oerhört tacksamma och glada för alla som stöttat, röstat för, skrivit på våra listor och på många sätt bidragit. Tyvärr var tio personer inte av samma åsikt som vi. Demokrati....!

Inger Lurén Larsson, kyrkvärd i Tisselskog i 42 år

Artikeltaggar

DalslandEtik och religionFörsamlingarKatia PostolKyrkorStenebyTisselskog