Hoppa till huvudinnehållet

Riskerar att vältra över patienter från digitala besök till fysiska

Publicerad:
”Uppdraget att höja patientavgifter för att hämta hem 100 miljoner kronor för att försöka täppa till budgethål på måfå, riskerar att slå fel mot möjligheterna att nå framgång i arbetet med omställningen till nära vård”, skriver insändarskribenterna.
”Uppdraget att höja patientavgifter för att hämta hem 100 miljoner kronor för att försöka täppa till budgethål på måfå, riskerar att slå fel mot möjligheterna att nå framgång i arbetet med omställningen till nära vård”, skriver insändarskribenterna. Foto: isabell Höjman/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I samband med att Rödgrön lednings budget antogs i juni gavs Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram underlag för att justera patientavgifterna från den 1 januari 2024. Detta för att bland annat öka intäkterna om minst 100 miljoner kronor.

Under onsdagen hanterade Strategiska hälso- sjukvårdsnämnden ärendet. Det förslag som nu lagts fram är att höja flertalet avgifter, bland annat avgifter för besök på vårdcentral, för rehabbesök och för besök på akutmottagning. Dessa justeringar är motiverade.

Monika Beiring (M)
Monika Beiring (M) Foto: Peter Wahlström / Plint Marketing AB

Noterbart är att Rödgrön ledning nu föreslår återinförandet av patientavgifter för sjuksköterskebesök för patienter fyllda 65. Ett beslut som de i opposition drev igenom mot dåvarande lednings vilja.

Men förslaget som nu ska vidare till regionstyrelsen och regionfullmäktige för beslut, innebär också att avgifterna för digitala vårdkontakter i form av telefonkontakt och skriftlig distanskontakt (chatt) ska vara desamma som för fysiska besök.

Lisa Berglund (KD)
Lisa Berglund (KD) Foto: Peter Wahlström / Plint Marketing AB

Moderaterna och Kristdemokraterna är ytterst tveksamma till det liggande förslaget avseende de digitala kontakterna. Effekterna och konsekvenserna av detta är helt enkelt inte tillräckligt belysta och den justering av patientavgifterna som föreslås riskerar, som vi ser det, att vältra över patienter från digitala kontakter, till fysiska – alternativt att patienterna väljer att avstå från vård. Därför yrkade vi på en återremiss av ärendet. Tyvärr röstades vårt förslag ned.

En justering av patientavgifterna kan bidra till att styra patienter till rätt vård- och kompetensnivå. Men uppdraget att höja patientavgifter för att hämta hem 100 miljoner kronor för att försöka täppa till budgethål på måfå, riskerar att slå fel mot möjligheterna att nå framgång i arbetet med omställningen till nära vård.

Monika Beiring (M), andre vice ordförande strategiska hälso-och sjukvårdsnämnden

Lisa Berglund (KD), ledamot strategiska hälso-och sjukvårdsnämnden

Artikeltaggar

BeslutBudgetarKristdemokraternaModeraternaMonika BeiringStrategiska hälso- och sjukvårdsnämndenVårdVård och omsorgVårdcentraler