Hoppa till huvudinnehållet

Replik: En björntjänst gör ingen glad

Publicerad:
Susanne Öhrn (M).
Susanne Öhrn (M). Foto: Conny Hultgren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar med anledning av Lena Grönlunds (S) inlägg angående anmälningsplikt för anställda i offentlig sektor gällande papperslösa.

Det framhålls lite idealistiskt i insändaren att det förslag om anmälningslag som nu ska utredas är en ”angiverilag” som utsätter de mest skyddslösa för otrevlig inblandning av polisen eller Migrationsverket.

En liknelse kan göras med att vissa myndigheter har skyldighet enligt lag att anmäla när barn far illa, en så kallad SoL 14-anmälan. Detta för att barn som far illa ska få samhällets hjälp och skydd. Betänker man hur de individer som befinner sig i ”skuggsamhället” riskerar att fara illa så anser jag att man gör dem en björntjänst genom att inte flagga upp, anmäla, detta till myndighet som kan och ska agera.

Eftersom de som inte har uppehållstillstånd i Sverige lever utanför det ordinarie samhället är de i en svårt utsatt situation där de ofta tvingas bo med svartkontrakt och arbeta till slavlöner och under slavliknande förhållanden – ofta i en stark beroendeställning eller i värsta fall med koppling till kriminella. Papperslösa migranter som arbetar tolv timmar om dagen, sex dagar i veckan. Villkoren är usla, inte sällan livsfarliga och det är inte alltid att lön betalas ut.

Fram växer bilden av ett skuggsamhälle där rena slaveriet pågår med följd att annan kriminalitet frodas som droghandel, prostitution och gängskjutningar.

Men barnen då?

Från Länsstyrelsen Stockholms rapport ”De kan alltid hitta mig”, en studie om människohandel och utsatta barngruppers villkor, står det i förordet:

”Den genomförda studien visar att det finns barn som lever under misärliknade former i Sverige där de utnyttjas eller riskerar att exploateras. Barnen saknar i vissa fall tillgång till flera av de rättigheter som de har enligt svensk lag, FN:s konvention om barnets rättigheter och andra internationella dokument. Barnen lever mitt ibland oss men ofta i det så kallade skuggsamhället där de kan utnyttjas med liten risk för upptäckt. Att barnets situation kommer till myndigheters kännedom är ibland mer av en slump än ett resultat av ett systematiskt uppsökande och utredande arbete.”

Att man då tänker att anmäla en papperslös till polisen eller Migrationsverket är det värsta man kan utsätta en person för, ja då har man inte tänkt fullt ut utan man blir en person som understödjer att rättslösa människor får fortsätta att utnyttjas och fara illa.

Argumenten för att ge hjälp till dessa grupper är humanitära, även om avsikten är god kan effekten dessvärre bli motsatt. Det offentliga bör inte understödja att ett parallellt skuggsamhälle växer fram. Tvärtom bör i stället samtliga samhällsinstanser aktivt arbeta för att rådande lagar och regler gäller.

Fotnot: En björntjänst är en välmenad tjänst som får förödande, eller i varje fall negativa, följder för mottagaren. Uttrycket kommer från den franska fabeln om björnen och trädgårdsmästaren där en tam björn slår ihjäl en fluga på sin sovande väns ansikte med en sten. Följden blir också att slaget oavsiktligt dödar den gode vännen.

Susanne Öhrn, Moderaterna

Replik: ”De sjuka vågar inte gå till doktorn”

Artikeltaggar

Brott, lag och rättFNLena GrönlundMigrationsverketModeraternaMyndigheterMänniskohandelPapperslösaPolitikProstitutionSocialdemokraternaStockholmSusanne Öhrn