Hoppa till huvudinnehållet

”Se till att verksamheten blir upphandlad”

Publicerad:
Insändarskribenterna ryter till om Dalsland sjukhus.
Insändarskribenterna ryter till om Dalsland sjukhus. Foto: Helena Lindgren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Öppet brev om sjukhusen i Bäckefors, Lysekil och Strömstad

Det har nu gått mer än två år sedan upphandlingen av ny vårdgivare vid Dalslands sjukhus och sjukhusen i Lysekil och Strömstad kom ut. Det kända resultatet är magert, ja värre än så eftersom resultatet har så här långt blivit att NU-sjukvården driver verksamheten vid småsjukhusen.

Detta blir förödande för sjukhusen om inte en ändring snart kommer till stånd. Ovisshet råder både för allmänheten/patienterna och personalen. Uteblivna besked om framtiden och tystnad skapar oro och är direkt skadlig för verksamheten.

När vi dessutom ser att sjukhusen avlövas och det tydligt finns ambitioner från NU-ledningen att centralisera verksamhet till akutsjukhuset NÄL är frågan när och inte om den specialiserade vården i Bäckefors, Lysekil och Strömstad kommer att upphöra. Detta kan låta drastiskt men farans riktning är tydlig.

Det verkar som att NU-sjukvårdens ledning gör vad man kan för att skala av verksamheter från de tre närsjukhusen. När de tog över den vård som vårdbolaget Aleris tidigare bedrivit skalades röntgen- och diabetesverksamheterna bort. De bedrivs nu i annan regi. Nu efter sommaren förväntas besked om att logopedin ska flyttas från de små sjukhusen till NÄL. Om det sker så försämras den vården runt om i NU-området utan att motsvarande förbättring kan ses centralt. Logopedi tillhör inte den kategori av sällansjukvård eller högspecialiserad vård som behöver ett stort sjukhus eller en stor enhet för att fungera.

Noterbart är också att den vård som ges vid närsjukhusen kraftigt har fördyrats sedan NU-sjukvården tog över. Trots att den vård som NU-sjukvården levererar är klart mindre än det som Aleris svarade för så är kostnaderna betydligt större.

Aleris hade fram till och med oktober ifjol avtal med Norra Hälso- och Sjukvårdsnämnden, NHSN, gällande specialistvården vid sjukhusen i Bäckefors, Lysekil och Strömstad. För specialistvården har Aleris fått ett bidrag, som räknat på helårsbasis uppgick till 80 miljoner kronor för 2022.

Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors.
Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors. Foto: Conny Hultgren

När Aleris lämnade avtalade NHSN med NU-sjukvården, om att från 1 november driva specialistvården vid sjukhuset i avvaktan på att en ny aktör skulle upphandlas.

Uppgörelsen med NU-sjukvården blev dyr för NHSN. Mycket dyr! Och synbarligen mycket förmånlig för NU-sjukvården!

NU-sjukvården ”slipper” att ta hand om två delar av den vård som Aleris bedrivit, nämligen röntgen- och diabetesverksamheterna. I Aleris böcker har röntgen och diabetes sammantaget varit värderade till storleksordningen 15 miljoner kronor.

I det avtal som NU-sjukvården gjorde för de två månaderna november och december som var kvar under 2022 fick man 14,3 miljoner kronor. Omräknat på helår blir det cirka 86 miljoner kronor. Dessutom fick man, enligt avtal som skrevs, 5 miljoner kronor i engångsersättning för ”omställningskostnader förknippade med övergången.”

För 2023 får NU-sjukvården 87,7 miljoner kronor. Trots en tydligt begränsad verksamhet jämfört med tidigare.

Beaktar man då att NHSN fått ta kostnaderna för röntgen och diabetes på annat håll så växer det fram en tydlig bild av att NU-sjukvården gjort ett ”klipp” och att regionen i och med förändringen drar på sig kostnader som på årsbasis ökar i storleksordningen 20 miljoner kronor.

Med beaktande av alla rapporter om hur illa NU-sjukvården verkar sköta både ekonomi- och personalfrågor är det av största vikt att verksamheten vid de små närsjukhusen snarast upphandlas. Efter den förändrade organisation i regionen som trädde i kraft vid senaste årsskiftet är det den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden som har ansvaret för att en ny upphandling kommer till stånd.

”Det har inte gått att hitta någon ny aktör som fyller uppställda krav”, säger man. Nej, ställer man upp krav som inte är rimliga och heller inte relevanta då blir det svårt att finna lösningar. Samtidigt kommer uppgifter om att det finns verkliga förutsättningar att finna lösningar om man verkligen vill.

Per Eriksson (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande i Bengtsfors.
Per Eriksson (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande i Bengtsfors. Foto: Conny Hultgren

Det är ju känt att kapabla sjukvårdsentreprenörer med dokumenterad vårdverksamhet har anmält intresse. Utan framgång. Nu senast och fortsatt pågående en norsk entreprenör som tidigare även drev vårdcentraler i Sverige med goda vitsord. Vederbörande kontaktade Västra Götalandsregionen under 2022, han har ännu inte fått seriöst svar på sin upprepade förfrågan.

Nej, det är tydligt att specialistverksamheten vid närsjukhusen i Bäckefors, Lysekil och Strömstad inte ska ligga under NU-sjukvården och akutsjukhuset NÄL. Verksamheterna hör inte ihop och närsjukhusens verksamhet kommer tydligt i andra hand, något som i ett längre perspektiv blir förödande för dem.

Sjukvården i Fyrbodal behöver inte mer av centralisering! Se istället till så att de resurser som närsjukhusen utgör får utrymme att utvecklas – istället för att som nu vara på väg mot avveckling. De små sjukhusen är en främmande fågel i den centralistiska miljö som NU-ledningen jobbar med och för. Ingen främmande fågel överlever i en sådan miljö!

Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors

Per Eriksson (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande i Bengtsfors

Artikeltaggar

AlerisBäckeforsDalslands sjukhusKommunstyrelsenLysekilModeraternaNU-sjukvårdenNälPer ErikssonRöntgenSjukhusStig BertilssonStrömstadVårdVård och omsorg