Hoppa till huvudinnehållet

Starkt stöd för satsningar på friluftslivet inom regeringsunderlaget

Publicerad:
Både Moderaterna och Sverigedemokraterna vill höja statsanslaget för att friluftslivet ska kunna aktivera fler människor, uppger Friluftsfrämjandet.
Både Moderaterna och Sverigedemokraterna vill höja statsanslaget för att friluftslivet ska kunna aktivera fler människor, uppger Friluftsfrämjandet. Foto: Daniel Ohlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Både Moderaterna och Sverigedemokraterna vill höja statsanslaget för att friluftslivet ska kunna aktivera fler människor, visar en ny partienkät från Magasin Friluftsliv. I en tid när bara två av tio skolbarn rör sig enligt rekommendationen, är det här ett mycket välkommet besked. I enkäten öppnar regeringsunderlagets partier också för att återställa anslaget till skötsel av naturområden.

Även Liberalerna vill se höjda anslag till det organiserade friluftslivet och motiverar sitt svar med att ”friluftslivet främjar fysisk aktivitet genom hela livet och säkerställer inte minst fler friska år i livet.”

Med utgångspunkt i finsk forskning beräknas stillasittandet kosta det svenska samhället upp till 90 miljarder kronor per år. Kostnaderna drabbar inte enbart hälso- och sjukvården i de 21 regionerna utan även landets 290 kommuner genom ökade kostnader för äldreomsorg. Även företagen drabbas genom sjukfrånvaro och lägre produktivitet.

Sju av åtta riksdagspartier svarar Ja på frågan om det är det viktigt att få fler friluftsovana att utöva friluftsliv. Med en fördubbling av anslaget till friluftslivet, som regeringens kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet föreslog i juni, skulle friluftsorganisationerna kunna göra satsningar på de grupper som i dag rör sig mindre.

Trots att det organiserade friluftslivet samlar 1,8 miljoner medlemskap, drygt hälften så många som idrottsrörelsen, uppgår det statliga budgetanslaget till friluftslivsorganisationerna till bara fem procent av idrottsrörelsens anslag. Jämförelsen med idrotten visar att friluftslivet är en underutnyttjad möjlighet i arbetet för stärkt folkhälsa.

Kristina Ljungros, Friluftsfrämjandet
Kristina Ljungros, Friluftsfrämjandet Foto: Daniel Ohlsson

Under våren har länsstyrelser över hela landet larmat om hur budgetnedskärningarna av naturvården gjort det svårt att underhålla friluftsinfrastruktur. Färre kommer att röra sig i naturen om naturreservat och vandringsleder tillåts förfalla. Samtidigt försvinner tusentals jobb inom naturvård och naturturism, ofta på landsbygden.

På frågan om naturanslaget ska återställas i höstbudgeten 2023, svarar alla fyra partierna i regeringsunderlaget Kanske. Motiveringarna till svaren visar att de ännu inte har satt ner foten. Moderaterna hänvisar till att ”diskussioner om höstbudgeten pågår”, Sverigedemokraterna vill se ”en anslagsnivå som säkerställer att vandringsleder och friluftsområden sköts om”, Kristdemokraterna skriver ”att effekterna av den politik man driver alltid ska utvärderas” och Liberalerna vill ”satsa på underhåll och utveckling så snart som ekonomin tillåter det”.

Jag hoppas att regeringen och finansminister Elisabeth Svantesson väljer att redan i höstbudgeten satsa på det organiserade friluftslivet och naturvården så att friluftsområden och naturreservat blir tillgängliga och välkomnande. Det stärker folkhälsan på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Kristina Ljungros, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet

Artikeltaggar

Djur och naturElisabeth SvantessonFriluftsfrämjandetFriluftslivKristdemokraternaLiberalernaModeraternaNaturreservatNaturvårdPolitikSverigedemokraterna