Hoppa till huvudinnehållet

Felaktig information om beslut om kommunens snöröjning

Publicerad:
”Detta är inget beslut som har fattats av någon formell instans”, skriver insändarskribenten.
”Detta är inget beslut som har fattats av någon formell instans”, skriver insändarskribenten. Foto: lisa olaison nwt

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

På Färgelanda kommuns hemsida kommunicerades att politikerna har tagit beslut om att dra in snöröjning på landsbygden från 1 jan 2024. Nu finns en uppdaterad version där det står att kommunen även drar in snöröjningen i tätorterna från 1 jan 2025. Detta är inget beslut som har fattats av någon formell instans.

Det är sant att minoritetsstyret till kommunstyrelsen den 2023-04-26, presenterade ett förslag till budget för kommunstyrelsen 2024-2026 där det fanns förslag om att överlåta ansvaret för snöröjning till fastighetsägare på landsbygden samt att överlåta ansvaret för snöröjning till vägföreningarna i tätorterna. Detta förslag återremitterades och därmed finns det inget beslut i kommunstyrelsen om att sluta med kommunal snöröjning från 1 januari 2024.

Det är likaså sant att minoritetsstyret inom ramen för Tvärpolitiskt uppdrag för en budget i balans, frågade om de kunde gå vidare med att ”Verkställa överflyttning av ansvar för snöröjning från kommunen till vägföreningar och fastighetsägare enligt förslag presenterat vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-04-26”. Det är även sant att ingen protesterade, då vi förväntade oss att snöröjningen liksom alla kostnader av väsentlig betydelse för våra invånare skulle hanteras inom ramen för budgetarbetet. Tvärpolitiskt uppdrag för en budget i balans var inget forum med mandat att fatta beslut som gäller principiella förändringar av kommunens utbud av service.

Ann Blomberg.
Ann Blomberg. Foto: Johan Lindahl

Kommunal snöröjning har varit den princip som har gällt inom kommunen under väldigt lång tid. Vi vet alla att kommunen brottas med stora underskott i sin budget. Indragen snöröjning är ett förslag som kan behöva övervägas i budgetprocessen, men då ska det beslutas formellt och korrekt. Att man väljer att på hemsidan kommunicera ett beslut som aldrig fattats politisk är både upprörande och direkt felaktigt. Tvärtom behöver kommunen planera för en fortsatt kommunal snöröjning fram tills dess att något annat beslut är taget. Det är allvarligt att minoritetsstyret här tycks vilja runda demokratin och kommunicera beslut som kan påverka våra medborgare ekonomiskt utan det finns ett enda skrivet protokoll som styrker något beslut eller som ens kan överklagas. Man kan även fundera för likabehandlingsprincipen när man väljer olika datum för verkställighet för landsbygden respektive tätorterna.

Att man dessutom far med osanning utan att ta reda på hur regelverket fungerar gör ju inte beslutet mindre klandervärt. Man hänvisar till att vägsamfälligheter kan ansöka om driftbidrag från Trafikverket. De allra flesta vägsamfälligheter som är berättigade till driftbidrag vet vad som krävs och får redan idag driftsbidrag. Den andel av bidraget som avser vinterväghållning betalas idag till kommunen för att bidra till snöröjningen. Därutöver finns det många enskilda vägar och vägsamfälligheter som inte uppfyller de krav som Trafikverket ställer, och därmed inte kan få något driftbolag. Det handlar om alla vägar som är kortare än 1000 m, vilka inte har rätt till driftbidrag. Om du ändå har längre enskild väg, men är ensam fastighetsägare, äger du inte heller rätt att få driftbidrag då det inte betalas ut till enskilda fastighetsägare, och det krävs att man är minst två fastighetsägare för att bilda en samfällighet. När det gäller RUT kan man endast få det i nära anslutning till sin bostad, det vill säga egentligen bara på tomten. Det är ganska få hus i vår kommun som ligger så nära en plogad väg att man kan använda RUT-tjänster för att ersätta eventuell snöröjning som kommunen nu tänker ta bort.

Ann Blomberg, Centerpartiet

Artikeltaggar

Ann BlombergBeslutBudgetarCenterpartietEkonomiFärgelanda kommunKarlstads kommunKommunalKommunstyrelsenSamhälleSnöröjningTrafikverket