Hoppa till huvudinnehållet

Tro inte på löften om billig kärnkraft

Publicerad:
Kärnkraftverket O3:an på Simpevarpshalvön utanför Oskarshamn.
Kärnkraftverket O3:an på Simpevarpshalvön utanför Oskarshamn. Foto: Adam Ihse/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi utsätts för en strid ström av löften om billig el. Detta sägs kunna ordnas med ny kärnkraft. Men de stora reaktorer som byggts den senaste tiden har blivit mycket dyra. För att bryta denna trend skall ny kärnkraft byggas som SMR (Små Modulära Reaktorer). SMR påstås ge billig el då de kan serietillverkas (kan ge lägre kostnad för att tillverka kärnkraftverken) och skall ges snabbare tillståndsprocesser (kan ge lägre finansieringskostnader).

En privatpersons kostnad för el består av två delar: Det som betalas via elräkningen och det som betalas till staten. Planen är att elen på elräkningen skall bli billig genom att staten står för delar av den nya kärnkraftens kostnader.

För att få lägre kostnader med serieproduktion krävs långa serier. Hur långa går inte att förutspå idag. Optimister tror att det räcker med några tiotal för att få samma kostnad som de stora reaktorerna, pessimister hävdar att det krävs flera tusen. För att få väsentligt lägre kostnad krävs förstås ännu längre serier. Staten kan verka för att få till stånd långa serier. Staten kan t.ex. 1. Ge Vattenfall direktiv att bygga ett antal SMR; 2. Ge andra företag statliga bidrag för att bygga SMR; 3. Anmoda kommuner att bygga SMR med hjälp av statliga bidrag.

Tillståndsprocessen för kärnkraft är apart i två hänseenden: reaktorsäkerhet och kärnavfallshantering. Reaktorsäkerheten hänger ihop med statens åtagande att stå för de stora kostnaderna vid ett kärnkraftshaveri. Tillståndsprocessen kan gå snabbare om staten ökar sitt åtagande genom att sänka säkerhetskraven. Då ökar sannolikheten för ett haveri och därmed ökar de förväntade kostnaderna för staten. Avfallshanteringen hänger ihop med statens åtagande att stå för de stora kostnaderna för slutförvaret av använt kärnbränsle. Tillståndsprocessen kan gå snabbare om staten ökar sitt åtagande genom att ta över hela ansvaret för kärnavfallshanteringen. Detta skulle också på sikt skapa möjligheter för SMR av typ Generation IV och underlätta för Sverige att bli en kärnvapenmakt.

Staten kan också ge andra stöd som sänker finansieringskostnaden, t.ex. kreditgarantier.

Statligt stöd till privat energikonsumtion gynnar en del, andra inte. Det massiva statliga stödet till ny kärnkraft gynnar mest de som både betalar lite skatt och förbrukar mycket el. De få som gynnas kan tro på löften om billig el från ny kärnkraft. Men för de flesta gäller: Tro inte på löften om billig kärnkraft!

Professor Bengt Månsson

Miljö- och energisystem, Karlstads universitet

Artikeltaggar

ElKarlstads universitetKärnkraftMiljöTeknik och vetenskapVattenfall