Hoppa till huvudinnehållet

Varannan reumatiker har inte kunnat hämta ut sin medicin

Publicerad:
Personen på bilden har inget med artikeln att göra. Arkivbild.
Personen på bilden har inget med artikeln att göra. Arkivbild. Foto: HASSE HOLMBERG

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Läkemedelsbrist.

I en ny enkätundersökning genomförd av Reumatikerförbundet uppger 47 procent av respondenterna att de vid något eller några tillfällen inte har kunnat hämta ut sitt förskrivna läkemedel de senaste åren. Av dessa säger hälften att det medfört oro för den egna hälsan och knappt hälften att de behövt ta kontakt med vården för vidare hjälp. 45 procent säger sig ha upplevt förvärrade sjukdomssymtom.

På Reumatikerförbundet har vi varit medvetna om läkemedelsbristen länge, men vi är ändå förvånade över att så många av de som svarat uppger att de har haft allvarliga problem. Även om vår undersökning är liten menar vi att den kan ge en fingervisning om problemets omfattning.

I januari föreslog regeringen bland annat att sanktionsavgifter ska kunna tas ut av företag som inte informerar om kommande rest- och bristsituationer, så att åtgärder kan vidtas i rimlig tid. Stärkt lagerhållning på öppenvårdsapotek är ett annat förslag. Det är positivt att regeringen agerar, för det behövs många åtgärder för att lösa det här komplexa problemet.

Reumatikerförbundet anser att en nationell förteckning över icke ersättningsbara läkemedel måste utarbetas och att det måste säkerställas att dessa finns att tillgå genom krav på lagerhållning.

Vi anser också att alla inblandade i produktions- och distributionskedjan måste avkrävas ett tydligare ansvar för att den egna delen i kedjan ska fungera.

Marie Jansson

Reumatikerföreningen Dals Ed

Monica Nordh Halldén

Reumatikerdistriktet Älvsborg

Artikeltaggar

Insändare