Hoppa till huvudinnehållet

Bengtsforshus ledning har agerat för kommunens bästa

Publicerad:
Stig Bertilsson (M).
Stig Bertilsson (M). Foto: Conny Hultgren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Per Eriksson (S) har i olika media framfört att bostadsbolagets ordförande, kommundirektören och jag bör avgå.

Per Eriksson har varit informerad om förhållandena i Bengtsforshus lika länge som jag. Den 22 augusti ifjol fick han, Per Jonsson, kommundirektören och jag information av Bengtsforshus ordförande Ulf Nelson om förhållandena i bolaget. Framför allt handlade det då om det kränkningsärende som var på väg att bli känt även av oss utanför bolaget.

Jag såg allvaret i detta och uppmanade ordföranden att gå vidare med ärendet vilket skedde.

Sedan Per Eriksson givit uttryck för samma inställning ”satte han sig på läktaren” och där har han befunnit sig sedan dess.

En utredning gjordes av konsulten Kent Vasell, tidigare knuten till Avonova företagshälsa. Han hade tidigare gjort utredningar för kommunen.

En av slutsatserna som drogs i utredningen var att det på grund av den kränkning som pågått fanns grund för avsked av vd och en fastighetsförvaltare. Utredningen vilade bland annat på samstämmiga uttalanden av företagshälsovården, Försäkringskassan, läkare och den fackliga organisationen med flera.

Det har även funnits synpunkter på den person som kränkts och så må det vara, men det ursäktar eller rättfärdigar inte på något sätt det som han upplevt att han utsatts för under flera år i sin anställning hos Bengtsforshus.

I början av veckan fick vi kännedom om att utredaren nyligen dömts vid Stockholms tingsrätt. Detta kastar naturligtvis en tydlig skugga över utredaren men utredningen känns ganska robust och värdet elimineras inte av den dom som vi nu fått kännedom om.

Den första utredningen ledde också fram till att ekonomiska frågetecken och oegentligheter i Bengtsforshus granskades av en annan utredare och slutsatsen om avsked var inte mindre tydlig där. Ovanpå det kom det hemliga fallskärmsavtal med upp till 24 månaders avgångsvederlag som vd under 2018 träffat med den förre ordföranden i bolaget. Ett avtal som hemlighållits och inte på något sätt redovisats varken för bolagets styrelse eller för kommunledningen. Om det blivit giltigt hade det medfört att bostadsbolaget skulle fått ökade avgångskostnader för vd med åtminstone ett par miljoner kronor.

I det läget inträdde på allvar försvarsmekanism hos Socialdemokraterna som med alla till buds stående medel vill misstänkliggöra och underkänna de utredningar som gjorts. Nu blev det partipolitik när de ville skydda bolagets vd som innan han rekryterades till Bengtsforshus kom direkt från kommunens politiska (S)-ledning med position innerst inne i kommunstyrelsen och dess allmänna utskott. Dessförinnan från ett jobb som ombudsman, men framför allt utan erfarenhet av företagande eller företagsledning.

Under den process som pågått fram tills nu har (S) med flera varit helt inriktade på att misstänkliggöra de uppgifter som kommit fram. Per Eriksson har, precis som jag, under tiden som gått fått information bland annat om utredningarnas innehåll och om processen i övrigt. Innehållet i utredningarna har offentliggjorts efter ett beslut i en enig kommunstyrelse.

När det då ”bränner till” som efter domen mot en av utredarna så är Per Erikssons enda slutsats från läktarplats att bostadsbolagets ordförande, kommundirektören och jag bör avgå eftersom han ”har tappat förtroendet för oss”.

Jag kan för min del konstatera att jag har fortsatt förtroende för både för bostadsbolagets ordförande Ulf Nelson och kommundirektör Göran Eriksson som båda agerat för kommunens och bostadsbolagets bästa. Om det i någon del förekommit att någon formalitet missats i de beslut som tagits under den här tiden så får det prövas.

Men precis som inom idrottens värld så är Per Erikssons nyvunna aktivitet åter ett exempel på att de verkliga experterna och förstå-sig-påarna som alltid sitter på läktarplats.

Stig Bertilsson

Kommunstyrelsens ordförande (M)

Artikeltaggar

Bengtsfors kommun (org)Bengtsforshus ABGöran ErikssonInsändarePer ErikssonPer JonssonStig BertilssonUlf Nelson