Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Kommunens ledning måste utgå från de förutsättningar som gäller

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar till ”Bekymrad medborgare i Bengtsfors kommun”

Att med framgång kunna driva och leda en kommun kräver att man i vardagen utgår från fakta och realiteter, att man i besluten utgår från de förutsättningar som gäller. En sådan sak är för Bengtsfors – liksom för det stora antalet små landsbygdskommuner– att anpassa verksamhet efter minskande folkmängd. Motsatsen är inte framgångsrik, det har vi kunnat se. Trots att vi haft äldreboende i Långed, förskola i Skåpafors, gymnasium i Bengtsfors med mera har folkmängden hela tiden minskat, med undantag för åren med flyktingström. Till och med när Lear gick för fullt och det i princip var full sysselsättning i kommunen minskade folkmängden.

"När skall folk i Bengtsfors vakna och säga ifrån?"

Utan anpassning så kommer det inte att finnas resurser till framtidssatsningar som gör att kommunen även framöver blir attraktiv att leva, bo och arbeta i.

Vi har visioner för framtiden och självklart strävar vi efter att göra Bengtsfors kommun fortsatt mer attraktiv. Visioner måste också följas av ansvar att kunna finansiera äldreomsorg, socialtjänst, skola, vatten och avlopp, teknisk service och allt annat som det åligger kommunen att leverera.

• Få elever på Strömkulle

Fredagens insändarskribent ”Bekymrad medborgare i Bengtsfors kommun” lever dessvärre med en helt felaktig bild av tingens ordning. Allra tydligast ifråga om Strömkullegymnasiet. Utförslöpan för skolan startade redan för mer än tio år sedan. Med flyktingströmmen förändrades skolan och på senare år har ett mycket litet antal av kommunens egna grundskoleelever sökt dit. Ambitiösa försök att vända utvecklingen har inte hjälpt och faktum är att sedan flera år så har inte Strömkulleskolan haft den betydande plats i utbildningssfären i kommunen som man kan önska – och som krävs för att alls vara berättigad. Elevantalet talar sitt tydliga språk.

Det avgörande är att ungdomar från vår kommun även fortsättningsvis erbjuds gymnasieskola i närområdet. Med det som grund är vi pådrivande i starten av Campus Dalsland i Bäckefors som har förutsättningar att bli betydelsefull för utbildningsnivån i kommunen och i vår region.

Vi delfinansierar Stiftelsen Stenebyskolan med betydande belopp, storleksordningen är tre miljoner kronor per år. Göteborgs Universitet med HDK Valand hyr in sig i stiftelsens lokaler, är väletablerad och vi följer verksamheterna noggrant.

• Dyr sommarförskola

Sommarförskola och sommarfritids veckorna 28–31 på fem orter är dyrt och har visat sig ineffektivt. Ungefär 10 procent av vårdnadshavarna i Bengtsfors söker plats i sommarförskola för sina barn. Statistik visar att normalt är 25–75 procent av barnen inte där. Det finns också exempel på dagar då inget anmält barn kommit. Det här ställer till det då planering av pedagoger, kostpersonal, städpersonal och så vidare behöver utgå utifrån antalet föranmälda barn.

I princip alla kommuner i Sverige drar ner på antalet öppna platser under sommarveckorna. Våra grannkommuner har enbart öppet på en plats under de aktuella veckorna.

Bengtsfors kommun lägger som helhet 14 miljoner kronor mer på förskoleverksamheten än vad den borde kosta. Det visar kostnadsjämförelser med liknande kommuner med liknande struktur. Den siffran stämmer illa med påståenden att vi inte satsar på barnen.

• Tio miljoner per år avsätts

Kolaregården som stängts hade kanske avgörande betydelse för de äldre i Dals Långed med omnejd på den tid när där fanns plats för 20 boende. Sedan tio platser lades ner för tiotalet år sedan har det varit en mindre del av Långeds äldre som fått sitt äldreboende där. I själva verket har Solbacken i Billingsfors under flera år varit det boende till vilket flertalet av Långed äldre flyttat in.

Stängningen av Kolaregården var en av kostnadsskäl nödvändig åtgärd.

Nu förbereder vi för att om några år ha fler äldreomsorgsplatser till förfogande. Från 2030 och framåt beräknas behoven öka. Två år i rad har vi nu i våra bokslut avsatt tio miljoner kronor per år för kommande satsningar på platser för äldreboende.

• Jobb och bostäder avgörande

Avgörande för kommunens utveckling är tillgång på arbetstillfällen och bostäder. Vi bedriver ett aktivt näringslivsarbete och har i spåren av det kunnat glädja oss åt både företagsetableringar och markant minskad arbetslöshet. Inte minst att arbetslösheten bland unga människor har minskat är mycket glädjande.

Under några år har vi nu också sett hur kommunens näringslivsranking markant förbättrats. Det är ingen tillfällighet utan resultat av målmedvetet arbete för kommunens bästa!

Stig Bertilsson (M)

Jim Jacobsson (C)

Jan-Åke Jansson (KD)

Jan Leander (L)

(Gruppledare för partierna i styrande alliansen i Bengtsfors kommun)

Artikeltaggar

ArbetslöshetBarnBengtsforsBengtsfors kommunBengtsfors kommun (org)FörskolorJan LeanderJan-Åke JanssonKolaregårdenKristdemokraternaSkåpaforsSkola och utbildningSkolorStiftelsen StenebyskolanStig BertilssonStrömkullegymnasiet