INSÄNDARE: Angående gymnasiets framtid

Skola & utbildning
PUBLICERAD:
"Bengtsfors behöver ett gymnasium”, skriver insändarskribenten.
Foto: Sofie Borg

Bengtsfors behöver ett gymnasium! Ett gymnasium är viktigt för oss alla, inte bara för oss som arbetar i verksamheten utan för hela samhället! Men det framstår tyvärr allt tydligare för oss att ett gymnasium i kommunen inte finns i våra politikers visioner.

Varför man ursprungligen satsade och startade Strömkullegymnasiet var för att höja den låga utbildningsnivån i kommunen vilket man verkligen lyckades med och behovet av utbildad arbetskraft är fortfarande mycket stort, inte minst inom vården men också inom industri och restaurang. Man förstår att det är svårt för politikerna att satsa för att göra Bengtsfors attraktivt i dagens ekonomiska situation, men det är tragiskt när man skrotar det som faktiskt finns i kommunen. Vid en nedläggning av skolan tappar kommunen en naturlig ingång till arbetskraft i och med att man inte på samma sätt får praktikelever (VFU, verksamhetsförlagd utbildning) i vård, restauranger och storkök samt i industrin som annars är den väg in i arbete som är logisk för utbildad personal.

Att ledande politiker går ut och säger i tidningen att “skolan [inte har] kunnat erbjuda den kvalitet som man ska kunna kräva” är lite som att få ett slag i ansiktet för oss som vet hur väl det fungerar. Så väl omhändertagna som eleverna blir här på Strömkullen är något enastående med speciallösningar och stöd till de som behöver detta medan de mer självgående eleverna givetvis har fått utmaningar på sin nivå. Man kan tycka att politiker som allmänheten lyssnar på ska ha underlag för sina uttalanden i frågor som är livsavgörande för så många. Vidare säger en annan politiker att vi gått från 12000 till 9000 invånare vilket ju delvis är sant men det var faktiskt 40 år sedan vi var 12000 i kommunen, detta kan jag tycka känns lite desperat för att hitta anledningar till att lägga ner vår skola. Om politikerna har ambitionen att bli 12000 invånare igen är det kontraproduktivt att montera ner friskfaktorer och arbetstillfällen.

Den statliga dimensioneringsutredningen säger att kommunerna SKA samverka med minst två andra kommuner vilket i praktiken tvingar andra kommuner att samarbeta med Bengtsfors kommun. Att då ha mage att gå ut och säga att dimensioneringsutredningen inte kommer att påverka är ju ännu en floskel från våra politiker då det är själva syftet med utredningen. Det är ju nu vi har chansen att faktiskt få ett fungerande system som tvingar kommuner att samarbeta. Detta skulle naturligtvis kräva engagemang, tid och ekonomi från kommunen och politikerna men någonstans långt inne kan vi ju hoppas att politikerna faktiskt vill jobba för en attraktiv, frodig och växande kommun. Vi kan säga som Dalai Lama; “För att kunna agera positivt, måste vi utveckla en positiv vision”.

Linda Ericsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.