INSÄNDARE: Hoppas nästa chefredaktör prioriterar text framför bild

Åsikter
PUBLICERAD:
För mycket bild och för lite text i Dalslänningen, tycker insändarskribenterna.
Foto: Naina Helén Jåma/TT

Tidningen "Dalslänningen" skall byta chefredaktör, igen.

Förhoppningsvis kommer nästa chefredaktör att, lägga större vikt vid text än bilder och fotografier.

Visst behövs foton för att, illustrera en artikel, men i många av reportagen i "Dalslänningen" senaste tiden, har bilder tagit upp flera sidor medan texten givits ett minimalt utrymme.

När det gäller insändare är det texten, som är viktigast. På insändarsidan 17/1 i år, fanns två insändare illustrerade med oproportionerligt stora foton. Om redaktionen i stället prioriterat text , hade förhoppningsvis fler medborgare fått uttrycka sin åsikt.

I en demokrati är allas åsikter viktiga.

Anne-Christine och Stig Engdahl

Svar direkt

Insändare bortprioriteras aldrig till förmån för genrebilder på insändarsidan. I sista numret innan valet hade vi till exempel sju sidor insändare för att få plats med så många åsikter som möjligt. I vissa perioder är det dock betydligt färre insändare som kommer in till tidningen, då kan det bli mycket bilder på sidan. Så var fallet bland annat den 17/1. Sedan kan såklart vissa insändare refuseras av andra orsaker.

Vad gäller stora bildreportage så tycker jag att det finns ett stort dokumentärt värde i mycket bilder, särskilt på evenemang där det finns många människor. I Dalslänningens serie I minnenas kvarter kan man till exempel se hur bilderna levandegör en annan tid för eftervärlden. Tycker jag, men det kan man såklart ha olika åsikter om.

Sofie Borg, chefredaktör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.