Hoppa till huvudinnehållet

INSÄNDARE: Nedläggningsförslag en chock

Publicerad:
Skåpafors förskola och fritids är nedläggningshotat.
Skåpafors förskola och fritids är nedläggningshotat. Foto: Conny Hultgren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Genom att läsa ert förslag om nedläggning av förskolan i Skåpafors i tidningen, blev för många en chock. Hade ni moderater tänkt att informera vårdnadshavare efter beslutet tagits? Att få vetskapen om nedläggningsförslaget någon vecka innan förslaget ska röstas om, är för mig obegripligt, där kommuninvånarna är med och betalar skatt borde ni ha lyft detta tidigare med oss. Att detta förslag redan var klart INNAN valet men tystades ned, var detta för att få fler röster? Tydligen menar moderaterna att detta ej ska påverka barnen...

När upprörda vårdnadshavare varit i kontakt med bland annat Stig Bertilsson och fått till svar att detta är den enda lösning på att spara in börjar man som kommuninvånare att fundera hur politiker tänker kring barnens värde. Många av er som sitter i fullmäktige har barn och vet vad trygghet betyder för barnen, ändå är ni på väg att krossa detta för många barn. Har en risk och konsekvens analys gjorts kring nedläggningen? Har barnen varit inkluderade i den förändring som de ska behöva genomgå? Har ni ens tänkt på att de barn som snart börjar förskoleklass ska behöva genomgå två stora förändringar på kort tid? Det har även framkommit att barngrupperna kommer splittras då ni ej har plats för alla barn på ett ställe, hur påverkar detta barnens mående?

Enligt Barnkonventionen som även är svensk lag står det :

"Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har juridiskt ansvar för barnet, och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder.

Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för omvårdnad eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn."

Tycker ni att förslaget utgår från barnens bästa? Eller är det de ekonomiska ni endast tar i beaktning? När det även framkommer av en intervju i Dalslänningen att en personalminskning ska genomföras samtidigt som barngrupperna kommer bli större? Är detta en trygg miljö för våra barn, detta kommer även drabba barnen på förskolorna på Björkåsen, Långevi samt Lövåsen då även dessa barn kommer få mindre utrymme och stöttning i sin vardag på förskolan då personal minska och fler barn kommer vara där. Det kommer alltså att drabba alla barn på förskolor som kommunen driver. Sen framkommer det ett förslag med minibussar som ska köpas in... är detta att spara? Hur går den ekvationen ihop?

Hur kommer personalen må då ni vill minska personaltätheten? Och större barngrupper?

Emelie

Artikeltaggar

BarnBjörkåsenDalslänningenEkonomiFörskolorLångeviLövåsenNedläggningarSkola och utbildningSkåpaforsStig BertilssonÅtgärder