Hoppa till huvudinnehållet

INSÄNDARE: Nödvändiga besparingar i kommunala budgeten

Publicerad:
"Sammantaget tvingas vi genom besparingar och effektiviseringar minska kostnader med cirka 20 miljoner kronor”, skriver insändarskribenterna.
"Sammantaget tvingas vi genom besparingar och effektiviseringar minska kostnader med cirka 20 miljoner kronor”, skriver insändarskribenterna. Foto: Tommy Löfgren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den nittonde december ska kommunfullmäktige i Bengtsfors besluta om nästa årsbudget.

Några större tidigare ej inplanerade eller kända förändringar har gjort att budgetläget i kommunerna har blivit kraftigt försämrat för 2023. Den största delen är en stor satsning på pensionsavsättningar för kommunernas anställda. Detta ökar möjligheterna för en bättre pension. En trygghetsfråga för våra anställda.

Vidare gör det faktum att vi tappar cirka 200 invånare per år, omkring 13 miljoner kr i sänkta inkomster. Energikostnader och inflation bidrar också till behovet att kraftigt se över våra kostnader.

Det som styr hur mycket pengar vi har till vårt förfogande är i första hand befolkningens storlek. Folkmängden har minskat inte bara de senaste åren utan även tidigare och det finns tyvärr ingenting som tyder på att den trenden är på väg att brytas. Till det kommer mer tillfälliga variationer på våra inkomster beroende på konjunktur och olika statsbidrag. Nu sammanfaller flera olika faktorer till att göra nästa år extra besvärligt, och vi är tvungna att anpassa oss till den verkligheten.

Det finns i princip två sätt att anpassa sig till minskade resurser. Det ena är osthyveln, dvs man minskar lite grann på det mesta. Det innebär oftast att det blir lägre kvalitet och så kan man inte göra hur länge som helst för då har vi många verksamheter med lite innehåll.

Det andra sättet är att slå ihop och samla verksamheter. Det är mer smärtsamt för stunden men om man tror att det är nödvändigt på sikt blir det inte bättre av att vänta för då får vi inte några resurser över till att vända på utvecklingen.

Ett tredje sätt är att ta av sparade pengar, det egna kapitalet, och till viss del gör vi faktiskt det den här gången. Men om man gör det flera år i rad finns det inga marginaler alls.

Sammantaget tvingas vi genom besparingar och effektiviseringar minska kostnader med cirka 20 miljoner kronor. En liten del av det, cirka 1,5 miljon kronor, berör förskola och fritids i Billingsfors och Skåpafors. Vi förstår att de nu föreslagna nedläggningarna i Skåpafors och Billingsfors är impopulära på sina håll men vi tror inte att det är dåligt för barnen. Vi måste se de olika små samhällena i kommunen som kommundelar i en ort, för större avstånd än så är det inte.

Att vänta med jobbiga men nödvändiga anpassningar leder bara till år av osäkerhet och sämre ekonomi.

Gruppledarna i allianspartierna

Stig Bertilsson (M)

Per Jonsson (C)

Jan-Åke Jansson (KD)

Jan Leander (L)

Artikeltaggar

BengtsforsBillingsforsBudgetarEkonomiFörskolorInkomstJan LeanderJan-Åke JanssonKommunfullmäktigeKristdemokraternaPer JonssonSkåpaforsStig Bertilsson