Hoppa till huvudinnehållet

REPLIK: Vårt arbete syftar till en förstärkning av just den nära vården

Publicerad:
"Det blir nu en gedigen uppgift för den nya nämnden att prioritera och utveckla hälso- och sjukvård för hela Västra Götalandsregionen”, skriver insändarskribenterna.
"Det blir nu en gedigen uppgift för den nya nämnden att prioritera och utveckla hälso- och sjukvård för hela Västra Götalandsregionen”, skriver insändarskribenterna. Foto: Erik Svensson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på öppet brev från Anders Ekström och Kristina Ivri Haugen, KD Strömstad

Öppet brev: Varför nedmontera den nära vården?

Den senaste tiden har det skrivits mycket om utvecklingen för de tre närsjukhusen i Fyrbodal och varmvattenbassängerna i Strömstad och Bäckefors. I tisdagens Dalslänningen frågar sig Anders Ekström och Kristina Ivri Haugen från KD Strömstad varför den nära vården ska nedmonteras. Från norra hälso- och sjukvårdsnämndens sida vill vi förklara hur vårt och våra kollegors arbete i regionen syftar till en förstärkning av just den nära vården.

Närsjukhusen

Vi vill börja med att förtydliga vilka beslut som faktiskt fattats kring närsjukhusen i Fyrbodal: a) att genomföra två upphandlingar, b) att avbryta upphandlingarna då inga anbud kom in, c) att tillsammans med NU-sjukvården trygga driften under 2023. Några andra beslut är inte fattade, men det är tydligt att en ny lösning måste tas fram inför 2024.

För att verksamheten vid närsjukhusen inte skulle upphöra den 1 november i år tog NU-sjukvården ett stort ansvar och genomförde en rekordsnabb verksamhetsövergång som gjort att patienterna inte märkt någon skillnad, annat än nya skyltar på utsidan. NU-sjukvården driver närsjukhusen till och med december 2023, och därefter krävs en annan lösning. Detta är en helt central förutsättning för pågående och kommande arbete – ingen aktör inom eller utanför Västra Götalandsregionens regi är beredd att driva de tre sjukhusen med ett utbud som liknar dagens. Därför måste ett annat alternativ tas fram, om inte Fyrbodal ska stå utan närsjukhus om ett år.

Inför nämndens sammanträde i november fick vi ett väl genomarbetat och underbyggt förslag på innehåll, lokalisering och organisering av närsjukhus i Fyrbodal från 1 januari 2024. Eftersom en ny politisk organisation träder i kraft i Västra Götalandsregionen vid årsskiftet, beslutade nämnden att överlämna det framtagna underlaget till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnd som från den 1 januari kommer att planera och finansiera hälso- och sjukvården i hela regionen.

Nu kommer vården i Fyrbodal att analyseras, prioriteras och finansieras i relation till vård även i Skaraborg, Sjuhärad och Göteborg och därför har vi i underlaget, med hjälp av all tillgänglig statistik, lyft fram de behov som finns i vårt område liksom de förutsättningar som råder i form av långa avstånd, relativt gles befolkning som till och med minskar i några kommuner, en ökande andel äldre etc. Det närsjukhuskoncept som skissas i underlaget skulle innebära ett breddat utbud och en särskild satsning på tre grupper som vi ser har ett särskilt behov av denna verksamhet: äldre, barn och personer med psykisk ohälsa.

Det blir nu en gedigen uppgift för den nya nämnden att prioritera och utveckla hälso- och sjukvård för hela Västra Götalandsregionen, med sinsemellan olika geografi, befolkningssammansättning etc, men vi är övertygade om att vi genom det omfattande underlaget har säkrat upp att ingen missar de möjligheter och utmaningar som finns här – och därmed gett invånarna i Fyrbodal bästa möjliga förutsättningar för en god och nära vård.

En helt avgörande sak att lyfta fram, som inte refererats lika frekvent, är att förslaget om nytt närsjukhuskoncept arbetats fram i kombination med en lång rad andra åtgärder – där allt sammantaget ska stärka den nära vården för invånarna i Fyrbodal. En av delarna, där nämnden fattade ett skarpt beslut i november, är en utökning av de mobila närsjukvårdsteamen i primärvårdens regi. Här kommer det att synas en tydlig skillnad i Strömstad, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs och Tanum redan under 2023, och i övriga kommuner under 2024.

Bassängerna i Bäckefors och Strömstad

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden hade till och med oktober tre avtal om drift av varmvattenbassänger – med Kuling Rehab i Lysekil och med Aleris i Strömstad och Bäckefors. Regionens och nämndens avsikt med att finansiera drift av bassänger har varit att säkra tillgången till sjukvårdande behandling – när det behovet/efterfrågan har funnits från berörda rehabenheter. Bassängverksamhet är en frivillig verksamhet för våra rehabenheter, och nyttjandet har skilt sig åt. I Lysekil använder rehabenheten bassängen frekvent, varför nämnden i somras förlängde det avtalet, medan vi inte sett motsvarande efterfrågan i Strömstad och Bäckefors.

Kommunernas behov av varmvattenbassänger måste bedömas av kommunerna själva. Från nämndens sida erbjöd vi både Strömstad och Bengtsfors ekonomiskt stöd under en övergångsperiod, i det fall kommunerna hade valt att fortsätta driva bassängerna för sina uppenbarligen ganska omfattande verksamheter.

Rehabverksamhet i Bäckefors

Ekström och Ivri Haugen nämner inte rehabverksamheten i Bäckefors i sitt brev, men eftersom den hänger samman med demonstrationen i november vid Dalslands sjukhus vill vi avslutningsvis kort kommentera förutsättningarna för rehabenheter i Västra Götalandsregionen.

Rehabpraktiken Dalsland (Aleris) valde att avsluta sin verksamhet i Bäckefors den 31 oktober, vilket följde gängse formalia och var känt sedan början av juni. Etablering eller avveckling av rehabenheter och vårdcentraler kan och ska inte norra hälso- och sjukvårdsnämnden påverka, och påståenden om att nämnden/regionen lagt ner rehabverksamheten i Bäckefors är felaktiga. Sant är att en effekt av Rehabpraktikens avveckling blev att den redan mycket låga efterfrågan på sjukvårdsbehandlande bassängverksamhet sjönk till nära noll.

Linda Jansson (M), Margareta Fredriksson (L) och Annica Erlandsson (S)

presidium för norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Artikeltaggar

AlerisAnnica ErlandssonBäckeforsDalslänningenLinda JanssonLysekilNU-sjukvårdenNämnderSjukhusSjukvårdSotenäs kommunStrömstadVårdVård och omsorgVästra Götalandsregionen