Hoppa till huvudinnehållet

INSÄNDARE: Förståelig oro inför förändringar – men några genvägar finns inte

Publicerad:
"Naturligtvis förstår vi lokala politiker som föreslår förändringar inom förskola och fritidsverksamhet att det på sina håll nu finns en oro, men jag är övertygad om att de alternativ som kommer att erbjudas blir bra”, skriver insändarskribenten.
"Naturligtvis förstår vi lokala politiker som föreslår förändringar inom förskola och fritidsverksamhet att det på sina håll nu finns en oro, men jag är övertygad om att de alternativ som kommer att erbjudas blir bra”, skriver insändarskribenten. Foto: NTB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Naturligtvis förstår vi lokala politiker som föreslår förändringar inom förskola och fritidsverksamhet att det på sina håll nu finns en oro, men jag är övertygad om att de alternativ som kommer att erbjudas blir bra. Glädjande nog ser jag också att det på många håll finns stor förståelse inför behovet av förändringar – i delar som är positiva även för barnen.

För en kommun som vår finns det inga genvägar när det gäller ekonomin. En absolut förutsättning för Bengtsfors kommun är att vi fortsättningsvis kan ha en ekonomi som medger att vi kan göra de investeringar som krävs för att vår kommun ska vara attraktiv att bo och verka i.

Det är ingen hemlighet för någon hur ekonomin utvecklats under det senaste året. Därför har följden blivit att vi inför 2023 gör besparingar inom alla sektorer. Det gäller allt från administration och kommunledning till de olika verksamheterna.

Sättet att få en besparing till stånd inom förskola och fritids är att ta bort de platser som har relativt få barn i stora lokaler. När det dessutom är så att barnen i Skåpafors förskola kan beredas plats på Björkåsen, Långevi eller Lövåsen utan kostnadskrävande anpassningar så återstår inte alternativet med flytt åt motsatt håll. Det skulle kräva betydande anpassning och med det investeringar.

Samlokalisering av fritids i Billingsfors till Dals Långed är också den en lokalfråga. Billingsforsbarnen kan utan lokalanpassningar inrymmas i organisationen i Dals Långed.

Bedömningen är också att möjligheterna att erbjuda verksamhet med hög kvalitet ökas eftersom bättre tjänster kan planeras i en större verksamhet, något som förbättrar möjligheterna att stärka kunskapsutvecklingen. Från skolans sida framhålls också bättre möjligheter till integration och en positiv förändring för eleverna.

Idag har kommunen tomma lokaler inom förskolan med plats för ytterligare 150 barn. Så får det inte fortsätta. I så fall kommer vi att stå med ständigt ökande lokalkostnader och därmed blir det mindre resurser kvar till personal. En utveckling som inte kan försvaras och det allra minst i verksamheter som är till för våra barn.

På årsbasis minskas våra kostnader med åtminstone ett par miljoner kronor när dessa förändringar genomförs. Jag vill betona att vi föreslår det här som en del i det pågående arbetet med att även fortsatt skapa bästa möjliga framtida förutsättningar för vår kommuns medborgare.

Stig Bertilsson

Kommunstyrelsens

ordförande (M)

Artikeltaggar

Bengtsfors kommunBjörkåsenDals LångedEkonomiFörskolorInvesteringarKommunstyrelsenModeraternaOroligheterSkola och utbildningSkåpaforsStig Bertilsson