Hoppa till huvudinnehållet

INSÄNDARE: Budgetläge som gör besparingar och återhållsamhet nödvändiga

Publicerad:
"Sammantaget har kommunen mer än 150 tomma förskoleplatser. Så kan det inte fortsätta”, skriver insändarskribenten.
"Sammantaget har kommunen mer än 150 tomma förskoleplatser. Så kan det inte fortsätta”, skriver insändarskribenten. Foto: Tommy Löfgren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Många kommuner har som en följd av omvärldshändelser som kriget i Ukraina, rusande inflation, dramatiskt stora prisökningar och kraftigt ökade pensionskostnader hamnat trångt ekonomiskt. Det gäller även Bengtsfors. Trots att vi i samband med att budgeten för 2022 arbetades fram såg att även 2023 skulle vara under kontroll så har utvecklingen under året skapat nya förutsättningar som vi nu brottas med.

Samtidigt som vi planerar för satsningar inom olika områden så tvingas vi därför också till besparingar och stor återhållsamhet. Sammantaget måste vi i budgetarbetet inför 2023 hitta besparingar på mer än 20 miljoner kronor. Dalslänningens artikel i fredagstidningen om bland annat sammanslagning av vissa förskolor och fritidshem har, inte alls oväntat, rört upp känslor.

Budgetförslag: Förskola stängs och personalnedskärningar väntarPolitikerna ska spara – förskola och fritids riskerar stängas: ”Känns ledsamt”

Just de åtgärderna har sin grund i att kommunen har stora förskole- och fritidshemslokaler som står halvtomma. I en del fall är de också i stort behov av underhåll och upprustning.

Sammantaget har kommunen mer än 150 tomma förskoleplatser. Så kan det inte fortsätta. Lokalkostnaderna måste minskas, vissa lokaler måste ställas av och där det är möjligt användas till annan verksamhet eller avyttras.

En miljonbesparing på årsbasis i personal- och lokalkostnader uppnås genom att Lövåsens fritidshem i Billingsfors läggs ner. De barnen har sin skolgång vid Ekhagsskolan i Dals Långed och förslås nu få även sin fritidshemsplats där. Rent praktiskt innebär omläggningen att ett par bussturer måste läggas om och nya komma till, anpassat efter barnens schematider.

Omläggningen innebär också att möjligheten att erbjuda verksamhet med hög kvalitet ökar eftersom bättre tjänster kan planeras i en större samlad verksamhet. Dessutom blir det en direkt koppling till skolan och skoldagen för Billingsforsbarnen vilket förbättrar möjligheterna att stärka kunskapsutvecklingen. Ur barnens perspektiv vinner man också bättre möjligheter till integration. Från rektor har vi också fått en tydlig bild att förändringen stärker kvaliteten i verksamheten som dessutom blir mera kostnadseffektiv.

2023 har Skåpafors fritidshem 17 - 18 barn i verksamheten. Om några år beräknas antalet vara cirka tio. Dessa barn kan utan andra åtgärder ingå i den fritidshemsverksamhet som bedrivs på Franserudsskolan med deras klasskamrater.

Nästan halva Skåpafors skola står idag tom. Förskoleverksamheten i Skåpafors bedrivs med drygt 30 barn. De förskolebarnen kan erbjudas plats på Långevis, Björkåsens eller Lövåsens förskolor där outnyttjade lokalytor finns. Det handlar om en besparing i miljonklassen.

De förändringar som nu föreslås handlar inte om kritik mot hur verksamheterna idag bedrivs. Över tid kan dock konstateras att ju mindre en enhet är desto bräckligare blir stabiliteten i bemanning.

För skolbarnen som har sin skolgång på Franserudsskolan innebär förändringen att man får en sammanhållen skoldag med alla skolkamrater, men även att man inte har samma närhet till hemmet om man bor i Skåpafors. För förskolebarnen blir det en större förändring i det fall man varit i Skåpafors skola tidigare. Alla förändringar kräver därför, när det blir så dags, välplanerade övergångsinsatser.

Stig Bertilsson

Kommunstyrelsens

ordförande (M)

Artikeltaggar

BjörkåsenBudgetarDalslänningenEkhagsskolanFranserudsskolanFörskolorLövåsenModeraternaSkola och utbildningSkolorSkåpaforsStig BertilssonUkrainaÅtgärder