Hoppa till huvudinnehållet

REPLIK: Extra ambulans kan låta positivt men löser inte hela problemet

Publicerad:
”Ambulansresurser är inte oändliga, ofrånkomligen får patienter ibland vänta”, skriver insändarskribenterna.
”Ambulansresurser är inte oändliga, ofrånkomligen får patienter ibland vänta”, skriver insändarskribenterna. Foto: Eng Foto

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Så arg Stig Bertilsson (S.B.) blev! Hans svar har en mästrande ton och det är anmärkningsvärt att en politiker tycker att det är “trist” att någon ger uttryck för en åsikt som inte överensstämmer med hans.

S.B. påstår att han inte uttalar sig felaktigt och osakligt och hänvisar till flera av sina egna citat. Som exempelvis tas “demografin i vårt område gör att vi blir extra utsatta”.

Igen; Bengtsfors kommun är ej extra utsatt, varken jämfört med övriga Dalsland eller med svensk glesbygd i stort. Det kan därför anses vara ett felaktigt påstående.

Det är också fel att hänvisa till “Bengtsfors-Färgelanda området”. Ett område som inte finns enligt NU-sjukvårdens och regionens områdesindelning, vilket vi redogjorde för i vår insändare. Att använda en sådan benämning är felaktigt.

Och återigen; eftersom utredningen av dödsfallen, som det i artikeln spekuleras fritt om, visade att de inte kunde kopplas till resursbrist är det osakligt att spekulera i att det kan ha varit så. Det kan potentiellt skada allmänhetens förtroende för sjukvården. Ett förtroende vi är måna om att upprätthålla.

S.B. gör också en poäng av att han är ordförande i Bengtsfors kommunstyrelse och därför framhåller förhållandena just där. Så mycket viktigare då att inte spekulera och komma med felaktigheter. Har han svårt att acceptera att behovet i verkligheten kan vara större i ett annat område än ”i hans”. En till dygnsambulans i Bengtsfors = 48 ambulanstimmar/dygn. Färgelanda är då kvar på 10 ambulanstimmar/dygn. Otillbörligt gynnande av fel part? Vi som arbetar inom vården vet att ge rätt hjälp till den som behöver den bäst, inte till den som gapar högst. Vi, till skillnad från vissa politiker, tänker brett och förutsättningslöst.

Om S.B. månar om invånarna i Bengtsfors kommun är tipset att ta till sig de synpunkter vi framför. Tryck på för att ha enheter igång, året runt. Jobba för att befintliga enheter kan ta uppdrag hela sin driftstid. Konkreta förslag som skulle förbättra för befolkningen.

Gällande IVPA är inte vårt uttalande tendentiöst, osakligt och felaktigt, som S.B. påstår. Från 1/10 är inte räddningstjänsten i Bengtsfors kommun med i IVPA-avtalet. SOS kan inte larma ut räddningstjänsten vid hjärtstoppslarm i kommunen. Att släta över detta faktum med att hemsjukvårdens sjuksköterskor åker på IVPA inger falska förhoppningar. Kväll, natt, helg täcker en (1) kommunsköterska hela Bengtsfors kommun, en stor kommun. Hen har rätt att tacka nej till IVPA-larm då ordinarie arbetsuppgifter går före. Hastighetsbegränsningar får ej brytas och de åker inte på hjärtstopp på barn. Räddningstjänsten däremot nekar bara om de är på annat uppdrag. De är på plats på orten och har jour dygnet runt. De har stor rutin och är en stor hjälp för ambulansen. De får bryta mot hastighetsbegränsningar och framför allt, de åker på hjärtstopp på barn! Att gå ur avtalet för att det är för dyrt en åtgärd som potentiellt är fatal för invånare i Bengtsfors kommun.

Och Magnus Ericsson (M.E.). även om han inte enskilt äger frågan gällande att ställa en enhet varje sommar så borde väl viljan att göra påtryckningar för att hålla den i drift vara lika stor som viljan att göra påtryckningar för att få en extra ambulansenhet till sitt område? M.E. har skrivit många avvikelser gällande resursbrist i område Dalsland Norra, men inte en enda gällande den resursbrist som verksamheten själv årligen skapar. Att en enhet ställs på sommaren gör att den personalen som skulle arbetat där istället kan användas till M.E’s andra enheter. Andra områden, där inte enhet ställs, får i stället ta in personal på övertid.

Slutligen; en extra ambulans kan låta positivt men löser inte hela problemet. Ambulansresurser är inte oändliga, ofrånkomligen får patienter ibland vänta. Så ser verkligheten ut. Ett tvärorganisatoriskt förbättringsarbete skulle kunna leda till att de ambulansenheter som idag finns används till det de egentligen är till för. Så ser det inte ut idag, vi är ofta är upptagna med ej akuta uppdrag när någon som verkligen behöver vår hjälp larmar. Detta är dock en större fråga som varken vi, M.E. eller ens S.B kan lösa i tidningen.

Ambulanspersonal i NU-sjukvården

Svar direkt!

Positiv nyhet om ambulansförstärkning som leder till märklig insändarreaktion

Nej då, ”Anonym ambulanspersonal i NU-sjukvården” jag blev inte det minsta arg och var heller inte ”mästrande” i mitt insändarsvar. Däremot var jag rak och tydlig, en nödvändighet med tanke på de direkta felaktigheter som förekom i det anonyma inlägget.

Felaktigheter som dessvärre fortsätter nu. Jag skrev att ” demografin – ja den gäller i stora delar av Dalsland”. Jag påstod inte att den handlade enbart om Bengtsfors.

Att tala om Bengtsfors-Färgelanda-området som jag gjorde är heller inte fel. Just i det här området behöver responstiderna vid prio 1-uppdrag förbättras. Och som NHSN:s ordförande uttryckte det att ”där ambulanstäckningen är den lägsta i Fyrbodal tillsammans med Orust”.

Och... jag har inte spekulerat i om två kvinnors dödsfall berott på att ambulansen inte hunnit fram i tid. Jag svarade på en journalists frågor och kunde kort och gott inte bedöma om det var resursbrist som ledde till tragisk utgång. Ett självklart svar när man inte är insatt i ett enskilt ärende.

Vidare, jag har inte uttalat mig om ambulansbehovet på andra platser. Därför har jag heller inte ”gapat högst” – det behövs inte när man har de sakliga argumenten med sig.

Och jag upprepar beträffande IVPA (I väntan på ambulans): Bengtsfors kommun har haft två avtal med regionen angående IVPA. Ett via vår räddningstjänst och ett via hemsjukvården i regi av samverkande sjukvård. Avtalet med räddningstjänsten har inneburit en betydligt större kostnad för kommunen än vad regionen varit beredd att betala. IVPA via hemsjukvården är finansierat av regionen och personalen har en kompetens (sjuksköterskor) som inte räddningstjänsten besitter. Kommunfullmäktige har gett räddningstjänsten i uppdrag att förhandla fram ett nytt avtal angående IVPA som skall vara kostnadsneutralt.

Någon ovilja att ta sig an IVPA-uppdrag via räddningstjänsten finns definitivt inte. Även i nu rådande avtalslösa tillstånd åker räddningstjänsten ut och det så fort som ambulansen kallar på assistens. Det skedde för övrigt senast igår kväll, tisdag. Samtidigt fungerar IVPA via hemsjukvården helt som vanligt.

Att gå ur avtalet för att det är dyrt är därför inte ”potentiellt fatalt för invånare i Bengtsfors kommun”. Det är tvärt om en högst rimlig åtgärd ¬ – som dessutom har stöd bland räddningstjänsterna i andra kommuner. IVPA via räddningstjänsten är ett uppdrag som enligt lag kommunen inte är huvudman för. Vi utför det gärna men huvudmannen för uppdraget skall betala, helt logiskt.

Det hela är egentligen ganska enkelt; Bengtsfors kommun använder gärna sin räddningstjänst till dessa uppdrag, vilket också framgår tydligt enligt det gällande beslutet i kommunfullmäktige. Vi behöver få fram ett nytt avtal som är kostnadsneutralt eftersom IVPA-uppdraget inte ingår i kommunens ordinarie verksamhet.

Den anonyma insändaren är i sig mycket märklig. Att det skall bli en sådan diskussion av en positiv nyhet om att vi får förstärkning med ytterligare en ambulans till Dalsland.

Stig Bertilsson

Kommunstyrelsens

ordförande (M)

Artikeltaggar

BarnBengtsforsBengtsfors kommunDalslandKommunstyrelsenNU-sjukvårdenStig BertilssonVårdVård och omsorg