Hoppa till huvudinnehållet

INSÄNDARE: "Ha först och främst alla enheter bemannade även sommartid"

Publicerad:
Foto: Eng Foto

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det var uppseendeväckande läsning i Dalslänningen 221004 angående ny ambulansresurs till “Bengtsfors-Färgelanda-området” (ett område som för övrigt inte finns. Bengtsfors hör till ambulansområde Dalsland Norra och Färgelanda hör till ambulansområde Dalsland Södra). De som uttalar sig är Stig Bertilsson (S.B.) och avdelningschefen för Ambulansen Dalsland Norra, Magnus Ericsson (M.E.).

Till att börja med kan man fråga sig varför inte NU-ambulansens verksamhetschef, alternativt sjukhuschefen, är för vårdens talan? Nu uttalar sig istället avdelningschefen för Dalsland Norra, som i denna fråga får anses partisk, och mycket riktigt uttalar sig partiskt.

Felaktigt och osakligt

Självklart missunnar inte vi invånarna i norra Dalsland en ambulansresurs till, om statistiken visar att det finns ett behov, men vi kan inte sitta tysta när vi ser hur chef och lokalpolitiker oemotsagt får uttala sig tendentiöst, felaktigt och osakligt i lokaltidningen.

Att koppla de tragiska dödsfallen till resursbrist i artikeln är rent oförskämt, då det saknas belägg för att det var just resursbrist som var orsaken. Det är även oerhört respektlöst mot de anhöriga som förlorat en familjemedlem. Och vad är syftet med att ange kön och etnicitet?

S.B och M.E påstår att de gjort påtryckningar för att få till en förändring gällande resursfördelning av ambulanser. Samtidigt är det just M.E. som år efter år väljer att stänga en av de fyra ambulansenheter som finns i Dalsland Norra, hela somrarna. Dalsland Norra har fyra enheter, inte två, som M.E. felaktigt påstår i artikeln. Juni, juli, augusti, en fjärdedel av året, är en enhet avställd. Detta trots att denna enhet finns med i områdets budget. Just sommaren är den period på året då antal uppdrag ökar avsevärt. Är inte väntetiderna lika viktiga på sommaren? Det är liksom lika mycket glesbygd på sommaren...

Önskvärt med fler resurser

Självklart hade det varit önskvärt att varje glesbygdsområde hade haft fler ambulansresurser men ska denna nya enhet sättas in i just Bengtsfors, som tillhör ett område som redan har fyra enheter (två dygnsbilar, en dagbil och en bedömningsbil), istället för, som nämns i texten; Färgelanda kommun, där det i nuläget endast finns en enhet i drift (tio timmar/dygn)?

M.E. påstår att det “långa stunder är tomt på ambulanser i norra Dalsland”. Detta är inte unikt för norra Dalsland utan något som gäller alla glesbygdsområden i hela Sverige. Här kan också noteras att när norra Dalsland väl är tomt skickas ambulanser, oftast från Eds- eller Melleruds kommun, in i detta område för att täcka upp, så kallade passningsuppdrag. Detta leder istället till att Eds och Melleruds kommuner står tomma på ambulansresurser långa stunder.

Det uppstår också frågetecken när det kommer till hur en extra ambulans till Bengtsfors skulle kunna bemannas. För att bemanna en ambulans krävs 11–12 tjänster. M.E. har flera gånger uttryckt att han har svårt att bemanna de resurser som finns i nuläget. Han angav helt nyligen personalbrist som skäl för att, som enda områdeschef i NU-sjukvården, inte skicka personal på viktig kompentensupphållande utbildning.

Ha alla enheter bemannade

S.B säger att demografin i området med många äldre gör att det är extra utsatt. Att samma demografi gäller även resten av Dalsland verkar inte vara så viktigt.

Ett tips på åtgärd för att minska väntetider och öka ambulanstäckning är att först och främst ha alla enheter bemannade även sommartid, samt att dagbilen i Åmål är dragbar för uppdrag hela personalens arbetstid, inte ”nagga” en halvtimme varje dag, vilket faktiskt blir 175 timmar eller en dryg vecka/år.

När vi ändå är inne på det här med att invånare i glesbygd ska ha rätt till vård snabbt, kan vi passa på att informera om att räddningstjänsten i Bengtsfors kommun, som är en kommunal verksamhet, valt att sluta åka på de mest akuta sjukvårdstillstånd som finns, nämligen hjärtstopp. De tycker att de får för dåligt betalt av regionen för att utföra dessa IVPA-uppdrag och väljer därför att, som i princip enda kommun i Sverige, inte längre erbjuda invånarna denna tjänst.

Slutligen; anledningen till att vi skriver detta anonymt är att vi upplever att det inom NU-ambulansen finns en kultur som inte tillåter medarbetare att uttala sig på detta sätt utan att det medför negativa konsekvenser.

Ambulanspersonal inom NU-sjukvården anser att det finns flera frågetecken kring satsningen på en ny ambulans inom Bengtsfors-Färgelanda-området.

Ambulanspersonal i NU-sjukvården

Artikeltaggar

ÅtgärderBengtsforsDalslandDalslänningenFärgelandaFärgelanda kommunMagnus EricssonNU-sjukvårdenPersonalbristStig BertilssonUtbildningVårdVård och omsorg