INSÄNDARE: Energikris i Sverige

Insändare
PUBLICERAD:
"Bränntorv kallar man numera för energitorv. Den är tillgänglig i stora delar av Sverige”, skriver insändarskribenten.
Foto: Henrik Beck-Friis

En del tycker att vi är på väg in i en energikris, men vi är redan där! Höga energipriser samt brist på exempelvis värmepellets hos de flesta leverantörerna. Nu krävs en snabb omställning till stabil energiproduktion. Det klarade man under andra världskriget. Då var det brist på olja, kol, koks m.m. För att driva och värma hus, fabriker, lok och bilar så användes ved och bränntorv.

Bränntorv kallar man numera för energitorv. Den är tillgänglig i stora delar av Sverige. Bestämmer man sig för torvbrytning så blir det korta transporter till förbrukarna. Många mossar är redan utdikade och klara för uttag. Sveriges mossar har en tillväxt på cirka tjugo miljoner kubikmeter per år. I växthöjd är det cirka en millimeter per år. Mossar, där stora uttag gjorts, kan bli fina våtmarker eller odlingsområden. Fastbränsleanläggningar bör, med små omställningar, kunna elda energitorv.

Vill man veta mera om torvutvinning/användning sök hos Sveriges Geologiska Institut, SGU, eller hos svensktorv.se.

Ugglan i mossen!

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.