INSÄNDARE: Reflektion kring undersköterskornas arbetssituation

Vård & omsorg
PUBLICERAD:
"Jag ser gärna att man slopar de delade turerna, men inte på bekostnad av varannan helg eller rent av varannan helg med delade turer för att personaltätheten inte är tillräcklig”, skriver insändarskribenten.
Foto: Fotograf/Fredrik Sandin Carlson

Undersköterskorna i Bengtsfors kommun har gång efter annan talat om precis hur de har det i verksamheterna. Det är för mig förbryllande att styrande politiker inte är speciellt intresserade av att ta tag i problematiken.

- Lönerna. Ni talar om att vi inte ”sticker ut” som exceptionellt dåliga löner. Nej, men vilken tur. Varför kan vi inte sticka ut som exceptionellt bra? Vart är målen för kommunen? Vill man inte mer?

- Bemanning. Vi ligger ju inte ”lägre” än våra grannkommuner. Nej, men så bra. Varför kan vi inte ligga högre?

- Arbetsskor. Ska vara en självklarhet. Fint, varför är det inte så?

Jag ser gärna att man slopar de delade turerna, men inte på bekostnad av varannan helg eller rent av varannan helg med delade turer för att personaltätheten inte är tillräcklig. Vi kan sammanslå förvaltningar, effektivisera verksamheter genom att slänga runt personal utan att de ges något som helst inflytande och anställa chefer till förbannelse, men det kommer inte vara lönsamt så länge som vi alltid är för lite personal från början, i alla verksamheter. Tvärtom så är det precis vad som får personal att lämna Bengtsfors kommun. Problematiken ligger i innehållet. Vi kan exempelvis inte bara säga att – Nu tar vi bort de delade turerna! För det får effekter på personaltätheten om man inte är beredd att höja grundbemanningen. Det är förstås exakt vad som händer just nu, personalen slutar. Även om det allra mest bekvämaste verkar vara att blunda för det, genom att säga: ”Ja, men shit happens”.

Om styret fortsätter på densamma väg i 4 år till kan det skapa stora begränsningar i rekrytering och personalförsörjning. Så, frågorna går till (V),(L) och (SD)

- Sommaren som varit har kanske fungerat på papper, i verkligheten så är era siffror den ordinarie personal som ställt upp extra och skjutit på sin semester. Ska ni försvara deras slit eller ska ni låta dem, för 3:e året i rad, riskera sin sommarsemester och all annan (idag) omöjlig ledig tid?

- Är 15 timmar i sträck en human och rimlig arbetstid?

- Till vilket pris är ”effektivisering” av verksamheterna nödvändigt?

Det är ni som har makten att säga stopp, men er tystnad ekar högt!

Anonym

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.