Betraktelse: Änglar finns

Familj
PUBLICERAD:
Foto: Tommy Lofgren

På söndag är det den helige Mikaels dag och temat enligt evangelieboken är ´änglarna´.

Det tunna draperiet mellan jordiskt och himmelskt dras för ett ögonblick undan. Dagen kan få bli en erinran om att den för våra ögon synliga verkligheten inte är hela sanningen om den tillvaro vi lever i. Vi påminns om att det finns något bortom det som låter sig förklaras i vetenskapliga termer. Änglar är på samma gång både gåtfulla och kraftfulla. Änglar står för godhet.

Själva ordet ängel betyder sändebud eller budbärare.

I hela 60 av bibelns 66 böcker finns änglar omnämnda. När vi möter dem i bibelns texter så handlar det om att de kommer med bud från Gud om något riktigt angeläget, men de kommer också för att styrka och uppmuntra de som behöver det.

Jag tänker att det också finns änglar i människogestalt och att faktiskt vem som helst i en viss given situation kan vara som en ängel sänd av Gud till en behövande medmänniska.

Alla människor av god vilja är som jag ser det Guds särskilda sändebud i det livsviktiga arbetet med att förmedla hopp och kärlek i världen. Vilket innebär att stå upp för alla människors lika värde oavsett sexuell läggning, hudfärg, religion, härkomst etc och mot tillvarons mörka krafter; mot hat och likgiltighet. Den kampen är som jag ser det viktigare än någonsin.

Prästen Per Harling har i psalm 745 i psalmboken tolkat ett barns upplevelse av änglar:

I en värld full av kosmiska under ser barnet det vi inte ser.

Ett löv som en vindpust gjort sönder blir en ängel som dansar och ler.

”Ser du änglarna, pappa, som dansar? Hör vilken vacker musik!”

ropar barnet och spelar på harpan med strängar av garn på en spik.

Men vi ser inte lekarnas mönster, vi hör inte låtsasmusik.

Vi har bommat till våra fönster mot glädjen som var så unik. Så dansa med änglarna, dansa mitt barn. Lek medan lekarna finns. Sjung till din harpa med strängar av garn, så länge du sångerna minns. En dag skall du finna att alla är barn i en större men klarare lek, där alla får dansa bland änglar och garn, där ingen har tid med nåt svek.

Gud välsigne dig! Inga-Lena Dahl, diakon