”Vad då? Ett är nödvändigt?”

Familj
PUBLICERAD:
Katarina Johansson, präst i Färgelanda Högsäters församling
Foto: Privat
Tankar inför helgen 15:e söndagen efter Trefaldighet
Bibeltexter: 1 Kung 17:8-16, Apg 4:32-35 och Matt 11:28-30

”Vad då? Ett är nödvändigt?”

Temat för helgen som kommer provocerar mig. Det är så mycket som är viktigt. Vi människor är så olika och vi prioriterar olika saker och jag är för den mångfalden. Jag tycker att det berikar gemenskapen att vi är olika. Alla kan tillföra något.

Vad menas egentligen? Ett är nödvändigt för att vara kristen? Ett är nödvändigt för att jag ska må bra?

Dagens bibeltexter kan ge oss ledning vad det handlar om, när jag läser texterna vaskar jag fram följande betydelser: medmänsklighet, generositet, att dela med sig, att tro på förkunnelsen att herren Jesus har uppstått, att komma till Jesus med sina bördor, att ta emot Guds nåd.

Församlingsgemenskap, bibel, bön och mässa är redskap att använda, gåvor som Gud gett oss för att komma närmare Gud själv.

Detta att ta emot Guds nåd är oerhört viktigt, att tillåta mig själv att glädjas över livet, att ta emot kärlek och förlåtelse från Gud som älskar mig långt mer än jag själv anar. Hur gör jag det? Genom att gå till kyrkan, genom att vara öppen och närvarande i det liv jag lever, genom att se vad andra människor vill ge, genom att gå ut och njuta av natur och frisk luft en härlig dag, genom att tänka på allt gott och uppleva tacksamhet.

Vad betyder det att Kristus är uppstånden? Det är kyrkans tro att den uppståndne är närvarande i vår verklighet – är närvarande med oss idag oavsett var jag befinner mig och osynligt närvarande i kyrkan genom sakramenten. Är det viktigt att gå till kyrkan och fira gudstjänst? Ja, i kyrkan får jag förlåtelse av Gud som älskar mig. Ja, det är viktigt att gå till kyrkan för församlingsgemenskapen. Det är lättare att vara kristen i en församling där människor lär känna varandra. Då kan vi hjälpa varandra på olika sätt, vi kan arbeta för en gemensam sak. Vi kan uppleva gudstjänsten tillsammans, dela skrattet, dela gråten, dela sorgen, dela livet, dela tron. I kyrkan är inget främmande att tala om. Här kan vi hitta värdefulla mötesplatser för tro och liv, körer, öppna grupper för gemenskap, soppluncher, caféer, bokcirklar, samtalsgrupper om kristen tro mm.

Jesus gör livet lättare att leva! Han säger: ”Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila.”

Låt oss stanna upp och reflektera över våra liv och vända oss till Gud och lyssna. Jesus uppmanar oss att öva oss i att hitta det viktigaste i varje sammanhang, att hitta ljuset i mörkret, godheten bortom ondskan. Att finna Gud i nuet och att följa det ljus som finns där. I Matteusevangeliet 6:33 säger Jesus: ”Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.”

Är du stressad? ”Är dagen fylld av oro och bekymmer, och ovisshet gör vägen svår att gå, så stanna upp och ge dig tid att lyssna, ty kanske, kanske skall du finna då: Guds Ande bor i djupet av ditt hjärta, och av hans vishet kan du ledning få.” citat Maj Bylock, Psalm 524:1

Vi ber med Jonas Jonsons ord i psalm 522:2 ”I Guds kärlek vill jag vila, vet mig önskad, älskad, sedd.

Övar mig i barnets tillit, prövar höjd och djup och bredd.”

Katarina Johansson, präst i Färgelanda Högsäters församling

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.