INSÄNDARE: Skärpta påföljder för kvinnofridsbrott

Insändare
PUBLICERAD:

Mäns våld mot kvinnor är ett stort allvarligt samhällsproblem. Män som upprepade gånger slår, hotar eller utsätter sin kvinnliga partner för sexualbrott blir dömd för grov kvinnofridskränkning. Moderaterna vill skärpa straffen för detta brott och göra det lättare att häkta våldsutövaren.

Den mest extrema formen av kvinnoförtryck är mäns våld mot kvinnor. En kvinna löper störst risk att utsättas för våld av den person som hon lever med eller har levt med. En man som upprepade gånger utsätter en kvinna, som han är eller har varit gift/sambo med, för hot, våld och sexualbrott döms för grov kvinnofridskränkning. Den som begår samma brottsliga gärningar mot en annan närstående person döms för grov fridskränkning. Men det är inte tillräckligt. Därför vill Moderaterna skärpa straffen för dessa brott.

Straffet för grov kvinnofridskränkning idag är fängelse mellan nio månader och sex år. I dag är den genomsnittliga strafftiden för brottet drygt 12 månader i fängelse. Moderaterna menar att straffen för detta brott är alldeles för lågt. Den som utsätter en kvinna för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld ska bli dömd till ett kännbart fängelsestraff.

Moderaternas föreslår att det lägsta straffet höjs för grov kvinnofridskränkning från nio månader till ett års fängelse. Vidare föreslås en skärpning av det högsta straffet för grov kvinnofridskränkning från sex års fängelse till tio års fängelse. Moderaterna menar att män som är misstänkta för grov kvinnofridskränkning och föreslår också obligatorisk häktning för denna brottsmisstanke.

När mannen blir häktad är han borta från hemmet så att kvinnan blir skyddad från våldsutövaren. Dessutom går rättsprocessen snabbare om mannen är häktad, eftersom det då blir ett prioriterat ärende hos polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna.

Moderaternas vill skärpa häktningsreglerna för obligatorisk häktning så att kravet enbart är ett års fängelse, jämfört med dagens krav på två års fängelse.Moderaterna föreslår också att fler män som utsätter kvinnor för våld ska få fotboja En kvinna som har blivit utsatt för våld av en nuvarande eller tidigare partner har möjlighet att ansöka om kontaktförbud. Det innebär att mannen blir förbjuden att kontakta kvinnan. Det går att förena ett kontaktförbud med ett beslut om att mannen ska bära fotboja. Moderaterna menar att ett beslut om fotboja ska kunna ske även om mannen inte brutit sitt kontaktförbud. Med andra ord ska det bli enklare att tillåta fotboja.Vidare ska en man som utsätter en kvinna för våld, kunna få kontaktförbud och fotboja direkt, om en riskbedömning visar att det finns behov av det.

Krister Stensson (M)

Kandidat till valet i Bengtsfors kommun

och Västra Götalandsregionen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.