INSÄNDARE: Extra lönepåslag till sjukvårdens veteraner

Insändare
PUBLICERAD:

Vi moderater föreslår ett extra lönepåslag till sjukvårdens veteraner. Vårdpersonal i Västra Götalandsregionen som väljer att arbeta kvar efter att ha fyllt 65 år borde kunna premieras med ett särskilt lönepåslag motsvarande skillnaden mellan den fulla arbetsgivaravgiften (31,42 procent) och den lägre som gäller för 65-åringar och äldre (10,21 procent). För en sjuksköterska som är äldre än 65 år, har 40 000 kr i månadslön och väljer att arbeta 100 procent skulle påslaget kunna vara upp till 8500 kr/mån. Löneförstärkningen utgörs alltså av skillnaden i de olika nivåerna för arbetsgivaravgiften. För Västra Götalandsregionen kostar det inget extra, jämfört med att anställa en yngre medarbetare.

Västra Götalandsregionen har, liksom övriga regioner, brist på medicinsk personal. Det innebär svårigheter att bland annat bemanna vårdplatser och det leder till ökad belastning på regionens medarbetare. På det här viset vill vi motivera duktiga medarbetare att arbeta längre och tillvarata deras värdefulla kompetens.

Erfaren personal behövs i verksamheten, inte minst för att handleda nyutbildade kollegor. Det finns en berättigad kritik från nyutexaminerade medarbetare att de inte får den introduktion och handledning som de förväntar sig och behöver. Vi ser vårt förslag som en del av lösningen på det problemet.

Men förutom att äldre medarbetare bidrar till trygghet för nya oerfarna medarbetare så skulle de också efter pensionering kunna bidra till att öka redundansen i verksamheten och fungera som beredskapspersonal under semestrar och arbetstoppar. Vi arbetar också intensivt med att utveckla moderna anställningar som upplevs som attraktiva i olika faser av medarbetarnas liv. Det är troligt att man som medarbetare inom sjukvården har delvis olika behov och önskemål beroende på om man befinner sig mitt i livet med små barn eller är årsrik och mer flexibel.

Förutsättningen för lönepåslaget ska komma i fråga är att Västra Götalandsregionen och arbetstagaren är överens om att anställningen ska fortsätta även efter uppnådd pensionsålder. Det är därmed organisationens behov som är utgångspunkten. Men rent generellt har Sverige ett behov av att fler människor är i arbete. Med vårt förslag blir det mer intressant och lönsamt att göra det även efter uppnådd pensionsålder

Lars Holmin (M)

Regionråd och gruppledare

Linn Brandström (M)

Regionråd

Gustaf Josefsson (M)

Vice gruppledare, 1:a namn västra valkretsen

Peter Hermansson (M)

1:a namn på regionlistan i Göteborg

Mats Abrahamsson

1:a namn norra valkretsen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.