INSÄNDARE: Återigen visar Färgelanda framfötterna

Insändare
PUBLICERAD:
”Att ge löften är lätt, men att hålla dem är desto svårare”, skriver insändarskribenten.
Foto: Helena Lindgren

Kommunen tycks efter granskning vara i behov av en genomgående stortvätt. Här går man ut i tidningen och talar om hur bra man sköter kommunen, när det visar sig vara precis tvärtom. För begångna misstag får man böta stora pengar; i ett ärende begärs 350.000kr. Detta är inga småsummor. Lägg dessa till tidigare dito så blir summan helt annan än liten och rör sig i miljonklassen. Dessa pengar kunde använts till att stoppa i befintliga stora hål i ekonomin. Ni som styr, tänk på att det är kommuninvånarnas pengar ni handskas med!

Nu inför valet kommer det ena utskicket efter det andra, där de olika partierna försöker övertrumfa varandra med fagra löften. Att ge löften är lätt, men att hålla dem är desto svårare. Kakan som man förfogar över är ju lika stor oavsett vilket parti som styr.

Tyvärr kostar nuvarande styre inte bara pengar utan, genom sin skötsel, skaffar kommunen dålig pr som inte kan mätas i pengar. Den ena affären efter den andra har avlöst varandra och kommunens rykte har inte precis rosats under gångna år. Att under sådana premisser lova guld och gröna skogar klingar falskt.

En kommun utan ordning och god ekonomi, trots två skattehöjningar, är en död kommun som inte kan klara av vad som erfordras. Att man enligt er uppfattning tar ansvar får stå helt och hållet för er själva. Tyvärr har påstått ansvarstagande inte visat sig leda till något positivt.

Här läser man i Dalslänningen vilka konsekvenser er förda personalpolitik medfört. Liberalernas påstådda ansvarstagande beror på att man lierat sig med de där man bäst kan få vara med och ta sk ansvar, Så har det varit hitintills. Tagna ekonomiska beslut tycks ju inte ha hjälpt när man ser till resultatet. Ansvar är nog bra, men det krävs också kompetens och lyhördhet.

Ni måste ju erkänna att ni har misslyckats på skolområdet, med underskott, uppsägningar av lärare och all oro detta sprider. En god personalpolitik är grunden för god arbetsmiljö. Att en sådan inte förs bevisas av gjorda uppsägningar som följd av bristande kontinuitet.

Centern skriver att det råder brist på fastigheter. Man lan bygga fastigheter, men då till rimligt pris. Sedan behövs människor som ska bo i dessa. Detta gör att man måste skapa nyinflyttningar och medföljande nya arbetstillfällen.

Så till industrimark. Hur kan man tro att att eventuella företag skulle vilja etablera sig och välja Färgelanda som har brist på industrimark, då det finns kommuner med mark där vägar, el, vatten och avlopp redan är klara.

Vakna upp! Den billigaste reklamen man kan få är när människor pratar gott om något, men då måste man ju ha något positivt att tala om. En kommun med förd god politik tala för sig själv, men då måste styrande politiker erkänna begångna misstag och försöka nå en förändring till det bättre. Att ej vara mottaglig för saklig kritik kan ej kallas att vara ansvarstagande. Alla förslag som nämns till samarbete borde beaktas. Färgelanda med sin vackra natur kunde satsa mer på turismen till exempel.

Färgelanda kommun är sårbar och står och faller med en enda stor industri. Därför måste man satsa mer på arbete med anskaffning av nya företag som genererar inflyttningar och ger hjälp till en förbättrad ekonomi.

Som väl är händer det även positiva saker i kommunen. Kyrkan med sin kyrkoherde Sigge Videkärr gör ett stort jobb med enormt engagemang, där människor kan samlas under trivsamma och angenäma former. All heder åt honom och hans medarbetare!

Här håller vi på och skriver fram och tillbaka. Det som behövs är handling och inte en massa ord. Uttrycket “En bild säger mer än tusen ord” kan även användas när det gäller ord och handling. När du nu går och röstar; tänk på vilket parti du röstar på. Det är flera med dig som får betala för hur kommunen styrs. Dina handlingar och val 11 september påverkar din och dina barns framtid. Lycka till!

Jag skriver dessa insändare genom att sätta ord på många kommuninvånares tankar och känslor, med intentionen att bidra till att skapa en bra kommun för oss alla att leva i.

Nils-Olov Lengquist, Stigen.

Svar direkt

Kommunen kan inte lösa allt!

En mindre kommun har samma krav som en större kommun när det kommer till kärnverksamheter. Med en begränsad ekonomi måste skola, vård och omsorg prioriteras. Där har Centerpartiet, tillsammans med Liberalerna, skjutit till miljonbelopp under perioden. Steg har tagits i rätt riktning, men vi behöver självklart göra mer. Kommunen har utmaningar där resurser ska räcka till växande behov till följd av en åldrande befolkning, samt utmaningar när läget i omvärlden gör det extra svårt att prognostisera.

Våra engagerade anställda och medborgare drar alla ett stort lass för att utveckla våra samhällen och våra landsbygder. Vi har ett civilsamhälle som genom engagemang och framtidstro skapar sammanhållning och trygghet i vårt samhälle.

Vi ska vara stolta över att vi bor i en bygd där en relativt hög andel driver företag som ger skatteintäkter och arbetstillfällen inom kommunen. Potentialen för Färgelanda kommun är mycket stor när det kommer till att bo, leva och verka.

Kommunen kämpar sedan många år med sitt rykte, men det är bara tillsammans som vi kan skapa ett annat och starkare varumärke. Dialog och handlingskraft är viktiga redskap. Tillsammans - för hela kommunens bästa!

Ann Blomberg (C)

Kommunstyrelsens ordförande

Tobias Bernhardsson (C)

Utbildningsnämndens ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.