INSÄNDARE: Röda linjer för ett grönt inflytande i regionen

Insändare | Val 2022
PUBLICERAD:

Miljöpartiets mål efter valet är att ingå i samarbeten där vi får igenom så mycket grön politik som möjligt. Som litet men modigt parti vill vi vara med och styra regionalpolitiken och ta ansvar för helheten. Med en klimatpolitik prisad som bäst i test av flera miljöorganisationer är vi det det enda partiet som driver en politik som når Parisavtalet.

Röda linjer

Samtidigt har vi precis som andra partier ett par röda linjer. Miljöpartiet lovar dig som röstar på oss i regionvalet att vi inte kommer ingå i ett styre som för en politik som medvetet ökar utsläppen, som ökar kostnader för regionens invånare genom t.ex. höjda priser i kollektivtrafiken, höjda skatter, höjda avgifter inom sjukvården.

Alla samarbeten kräver kompromisser vilket vi har goda erfarenheter av, men några saker vi inte ser att vi kan kompromissa med nästa mandatperiod är ökade resurser till kvinnohälsovården samt förlossningsvården och ambitionerna om fast läkarkontakt för alla.

Vi är naturligtvis emot populistiska förslag med avsaknad av evidens, som språktest för 2-åringar och adhd-screening i förorterna. Vi utesluter helt att delta i ett styre som förhandlar med Sverigedemokraterna.

Miljöpartiets för grönt inflytande i varje samarbete

Trots vår storlek har Miljöpartiet haft ett starkt inflytande och konstruktivt samarbete med partierna i regionens styre för hållbara utveckling. Vi har bidragit till elektrifiering av kollektivtrafiken, möjligheter till förmånscykel, förenklat zonsystemet i kollektivtrafiken med 3 zoner istället för 70, mer resurser till förlossningsvården och utökade satsningar på psykisk hälsa.

Gröna visioner i regionen

Miljöpartiet vill ge regionens antagna koldioxidbudget en större tyngd som styrdokument, se över regionens resor med flyg, upphandlingar och energieffektiviserar regionens verksamheter med solpaneler och utbyggnad av vindkraft.

Vi kämpar för att påskynda en omställning mot en cirkulär ekonomi, införande av en maxtaxa i kollektivtrafiken. Kulturens frihet ska värnas, både nå och angå fler och kulturarbetares villkor ska förbättras. Vi vill skapa nya arbetstidsmodeller för återhämtning och kunskapsutveckling och en ännu bättre och sammanhållen kvinnovård där du har samma team av barnmorskor under hela graviditeten, förlossningen och eftervården.

Rösta in en klimatpolitik som ser till helheten

Om vi på allvar värnar om det hotade biologiska mångfalden, en trygg framtid för våra barn, en fossilfri, resurseffektiv, flexibel kollektivtrafik och klimatsmarta alternativ behövs ett parti som prioriterar och kämpar för dessa frågor i de rum där beslut fattas.

Just därför är det viktigt att Miljöpartiet får inflytande och gehör i både kommun, region såväl som i riksdagen. Miljöpartiet behövs när alla andra kastar klimatpolitiken över bord.

När du röstar på Miljöpartiet med den blåa röstsedeln i regionvalet lovar vi att du kan känna dig trygg med att vi inte kompromissar med våra värderingar eller löften.

Rösta för ett fortsatt starkt, modigt och grönt inflytande i Västra Götalandsregionen.

Madeleine Jonsson, Regionråd- och Riksdagsskandidat, Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen

Göran Larsson, Regionfullmäktigekandidat, Miljöpartiet i Sjuhärad

Peter Sögaard, Regionfullmäktigekandidat, Miljöpartiet i Skaraborg

Tina Ehn, Regionfullmäktigekandidat, Miljöpartiet Norra

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.