INSÄNDARE: Skarpa förslag för en ekonomi i balans

Insändare | Val 2022
PUBLICERAD:

Dals-Eds kommun ser ut att gå mot stora underskott under kommande år. Fortsätter vi utan att göra några anpassningar kommer de positiva resultaten vi gjort de sista åren snabbt att förbrukas. Det skulle innebära att vår kommun på sikt inte kommer klara av de investeringar som måste göras.

Vi måste våga gå från analyser och diskussioner till reella åtgärder. Vi moderater vill prioritera åtgärder som påverkar vårt huvuduppdrag utbildning och omsorg i så liten omfattning som möjligt. Som en första åtgärd föreslår vi att lägga all förvaltning av kommunala fastigheter under en organisation. Idag förvaltar vi kommunens fastigheter både i egen förvaltning och via Edshus. Vi lämnar därför idag in en motion om att flytta över all fastighetsförvaltning under en organisation i Edshus. Vi ser stor potential i att effektivisera fastighetsskötseln i en specialiserad organisation istället för två.

Moderaterna i Dals-Ed kommer fortsätta lägga fram skarpa förslag under hösten för att minska obalansen i budgeten. En röst på Moderaterna i Dals-Ed borgar för en framgångsrik kommun som klarar av framtidens utmaningar.

Moderaterna i Dals-Ed

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.