INSÄNDARE: Om förväntningar, förutsättningar och förutsägbarhet i vården, valets viktigaste fråga?

Insändare | Val 2022
PUBLICERAD:

Politiker i VGR vill mycket vad gäller sjukvården, men vi anser faktiskt att ingen ger tydliga svar på hur vi ska nå dit.

I nuläget anser Vårdförbundet att det inte finns resurser för att nå de krav och förväntningar som våra medlemmar upplever att de ställs inför.

Finns det då möjlighet att ge all den sjukvård som medborgare och politiker förväntar sig, eller är det dags att se över om förutsättningar och förväntningar ens går att kombinera?

Frågan vi ställer till politiken är kort och gott; Vems förväntningar på vården ska gälla? Politikens, som står för att tillföra resurser som pengar, som omvandlas till personal, läkemedel, utrustning och lokale? Invånarnas förväntningar utifrån sina önskemål och upplevda behov? Professionens förmåga och bedömning av vårdbehov?

Det måste till konsensus och gemensam målbild. Förväntningar måste sättas i paritet till vilka resurser som avsätts för vården och politiken måste våga vara tydliga med bakgrunden till vilken vård som kan erbjudas. Det håller inte att stå och lova att vårdköerna skall bort när personalen i nuläget inte finns för att ta bort dem, den akuta vården svämmar över och förväntningarna är att få hjälp här och nu. Vården vet vad den kan göra, men vill självklart helst inte prioritera bort.

Är politiken, professionen och patienterna beredda att prata öppet om Förväntningar-Förutsättningar-Förutsägbarhet när det gäller vården? Om jobbiga prioriteringar, aktiva val och konsekvenser av det.

Det är dags att det förs en öppen och ärlig dialog. Vad blir kostnaden om alla politiska önskemål, medborgarnas förväntningar och vårdens alla möjligheter infrias? Är det ens möjligt?

För Vårdförbundet:

Fredrik Sörman, Ambulanssjuksköterska, Förtroendevald med facklig tid, Huvudskyddsombud. SKAS

Anna Tjus, Ambulanssjuksköterska, Förtroendevald med facklig tid, Huvudskyddsombud, NU-sjukvården. Styrelseledamot Vårdförbundet Avdelning Västra Götaland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.