INSÄNDARE: Dalslands Sjukhus – ett nav i den nära vården

Insändare | Val 2022
PUBLICERAD:
"Vi alla värnar Dalslands Sjukhus men det är viktigt att ha en bred syn över vilka vårdutbud som är möjliga att bedriva utifrån medicinsk säkerhet och med hänsyn till teknisk utrustning”, skriver insändarskribenterna.
Foto: Andreas Dagström

Mot bakgrund av det som händer på Dalslands Sjukhus vill vi, Moderaterna i Bengtsfors kommun, tydligt understryka att vi värnar nära vård – och att vi ser Dalslands sjukhus som navet i den nära vården för dalslänningarna. I linje med detta menar vi moderater i Bengtsfors kommun att det är viktigt att regionen utvecklar vården ytterligare vid sjukhuset och följer de nationella riktlinjerna, vilket innebär att all vård ska finnas tillgänglig så nära patienten som möjligt.

De specialistmottagningar som finns vid sjukhuset idag ska utvecklas liksom tillgängligheten till sjukgymnastik och den flitigt använda varmvattenbassängen som möjliggör att funktionshindrade patienter kan få möjlighet till rehabilitering och träning i sin närhet. Den har också betydelse i den förebyggande hälso- och sjukvården.

Det finns många sällanförekommande vårdtillfällen för innevånarna i hela Västra Götaland som med fördel kan förläggas till Dalslands Sjukhus. Då det förekommer långa köer inom till exempel ögonsjukvården är det fullt möjligt att förlägga en sådan verksamhet till Dalslands Sjukhus, detta då såväl undersökningar som operationen inte sällan leder till att patienten i nära anslutning till åtgärden kan lämna vårdgivaren och resa hem. I sammanhanget vill vi också framhålla att regionen då inte heller behöver köpa in externa tjänster i lika stor utsträckning för att klara av vårdgarantin.

Vi moderater i Bengtsfors kommun menar att sjukhuset måste utnyttjas för de mottagningsverksamheter som med fördel kan bedrivas ute i regionen och inte enbart förlägga dessa verksamheter till de större sjukhusen. Detta skall ses i ljuset av att avståndet inte är längre från Bäckefors till Trollhättan/Uddevalla/Göteborg än tvärtom!

En sådan här fråga är också viktig att ha med sig i den nu pågående upphandlingsprocessen av vårdutbud vid sjukhuset.

Vi alla värnar Dalslands Sjukhus men det är viktigt att ha en bred syn över vilka vårdutbud som är möjliga att bedriva utifrån medicinsk säkerhet och med hänsyn till teknisk utrustning. Därför framhåller vi särskilt ögonsjukvården där sjukhuset skulle kunna vara ett regionalt centrum.

Närheten till specialistvård ger också möjlighet för kommunen att i större utsträckning kunna inrikta sig på ett utökat vårdutbud inom den kommunala hälso- och sjukvården. I denna del menar vi företrädesvis ett vårdutbud gällande geriatrik, för att möta de verkliga behov vi har för målgruppen äldre patienter.

Moderaterna i Bengtsfors kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.