Hoppa till huvudinnehållet

REPLIK: Hur kan man köra över andra när man styr i minoritet?

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Replik till Per Eriksson

INSÄNDARE: Vilket parti är det som ”betett sig”?

Du påstår i ditt inlägg att vi moderater "kör över våra samarbetspartners". Utan att ens gå in på de enskilda frågorna tänker jag med en enda motfråga bemöta ditt påstående:

Hur kan man köra över andra när man styr i minoritet?

Trots att vi styr i minoritet har vi under mandatperioden inte förlorat en enda omröstning i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Något som visar konkret på förmåga till samverkan och samarbete med andra.

Sen uppmanar du att vi moderater ska visa väljarna vad vi vill nästa mandatperiod.

Jag läste er kommunfolder där ni på mindre än en halv sida skrivit vad ni vill, resten av foldern bestod av recept på mat och bröd och presentation av kandidater.

I vår kommunfolder, som skickats till samtliga hushåll i Bengtsfors kommun, kan man bland annat läsa att vi vill satsa pengar på tidiga insatser i skolan, erbjuda lovskola från och med årskurs fyra, hur vi vill fortsätta förbättra företagsklimatet, hur vi vill fortsätta påverka och trycka på för fortsatt ökad polisnärvaro, hur vi vill förbättra äldreomsorgen med bland annat fler trygghetsboenden och anpassade seniorlägenheter, att seniorcentrum ska skapas, hur vi vill utveckla geriatrisk närsjukvård, att vi vill förstärka de kommunala insatserna för att möta framtidens behov av äldreomsorgsplatser, hur vi vill minska personalomsättningen i äldreomsorgen, hur vi vill arbeta för hållbar bemanning och ökad vårdkompetens, hur vi vill fortsätta uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning, att vi satsar pengar på klimatförbättrande åtgärder, att vi vill satsa på både befintliga fastigheter och nybyggnationer, hur vi infört motprestationer för att få försörjningsstöd, att vi inför språkkrav för att få jobba i äldreomsorgen, hur vi vill fortsätta stötta föreningslivet och att samarbete är nyckeln till framgång.

Avslutningsvis skriver du om att jag bara påpekar hur dålig er politik är. Så är det inte. Jag håller mina debattinlägg sakliga, byggda på fakta och med en tydlig agenda över vad vi moderater vill göra.

Anders Forsberg

Ordförande för Moderaterna i Bengtsfors

Artikeltaggar

Anders ForsbergBengtsforsInsändareModeraternaPer ErikssonPolitikSocialdemokraternaVal 2022