INSÄNDARE: Vi styr Bengtsfors kommun i förtroendefullt samarbete

Insändare | Val 2022
PUBLICERAD:
Vi hoppas få fortsätta göra jobbet, skriver gruppledarna för M, C och KD i Bengtsfors, Stig Bertilsson, Anna-Greta Strömberg och Per Jonsson.

Mandatperioden 2019 – 2022 är på väg mot sitt slut. Vi som idag leder kommunen – Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna – har tack vare gott samarbete oss emellan sett till att skapa majoriteter tillsammans med andra partier för att få saker och ting gjorda.

Ingen mandatperiod i Bengtsfors kommun har under överskådlig tid sett lika många och stora förändringar och reformer som denna. Här följer några exempel.

• Genom återhållsamhet med skattebetalarnas pengar har ekonomisk utveckling vänts från underskott till god ekonomisk hushållning.

• Nyckeln till framgång är just samarbete. Dels inom kommunen med övriga partier men också i hög grad med våra grannkommuner, med Fyrbodal och Västra Götalandsregionen samt med organisationer utanför politiken.

• Vi arbetar för aktiv utveckling inom skolan. Nu flyttas årskurs sex tillbaka till mellanstadiet, där de hör hemma. Bäckeskolan, Ekhagsskolan och Franserudsskolan blir åter kompletta låg- och mellanstadieskolor.

• Betygssnittet i årskurs nio höjs. Fler blir behöriga till gymnasiestudier. Andelen behöriga till gymnasium ökar från 70,5 procent 2017 till 90,2 procent 2022.

• Vi har bästa företagsklimatet i Fyrbodal och ser etablering av nya företag och jobb.

• Våra befintliga företag är alltid de viktigaste! Därutöver kontaktar och bearbetar vi företag som kan etablera sig och utveckla i Bengtsfors kommun. Nya arbetstillfällen kommer till.

• Efter åratal av fruktlösa diskussioner gav vi direkt efter skiftet 2018/2019 klartecken för planering av en omlastningscentral i Bäckefors. 7 000 årliga långtradartransporter med skogens produkter kommer att ersättas av tågtrafik när terminalen står klar.

• Vi effektiviserar våra fjärrvärme-, vatten- och avloppstjänster genom att lägga in dem i samma bolag, Bengtsfors Energi AB, som sköter energiförsörjningen. Med alla taxedrivna tjänster under en hatt uppnås effektiviserings- och samordningsfördelar.

• Vi har antagit en träbyggnadsstrategi och bygger klimatsmart i trä. Flerfamiljshuset i Björkdungen med Folktandvården i gatuplanet och den nya fullstora idrottshallen i Dals Långed är exempel på det.

• Vi har sedan drygt ett år strategiskt och ledningsmässigt samarbete med Mellerud inom det sociala området. Det har snabbt blivit lyckosamt såväl ekonomiskt som kompetens- och utvecklingsmässigt.

• Andelen medarbetare som jobbar heltid inom vård, omsorg/IFO har ökat från 37 procent 2018, till 61 procent i juni 2022. Heltid är nu en rättighet men deltid är också en möjlighet för den som vill jobba mindre.

• Vi inför språkkrav för att jobba inom äldreomsorgen. Språkbrister kan få förödande konsekvenser inom vård och omsorg. Otillräckliga språkkunskaper ökar belastningen för övrig personal. Språket är nyckeln till lyckad integration.

• Vi har infört aktivitetskrav för den som uppbär försörjningsstöd. Det ska alltid vara mer lönsamt för den enskilde att arbeta än att leva på försörjningsstöd.

• Framtidssatsningen Campus Dalsland i Bäckefors blir nu verklighet – högskola i Dalsland lyfter utbildningsnivån!

• Tryggheten som rustades ner ska tillbaka. Vi agerar med eftertryck mot Polismyndigheten! Avgörande för ökad polisiär närvaro. Lokala områdespoliser har inrättats. Flera behövs! Polishuset är åter bemannat.

Ensam är stark sägs det, men här gäller det motsatta; kraven på kommunerna är numera så stora så att samarbete, ökad kompetens och kraft är vägen framåt. Den vill vi slå vakt om.

Vi i M-C-KD är olika partier med olika program – men vi har kraften och viljan att leda Bengtsfors kommun vidare under den kommande mandatperioden 2023 – 2026. Vi hoppas få förtroendet att fortsätta göra jobbet!

Stig Bertilsson

Kommunstyrelsens

ordförande (M)

Per Jonsson

Kommunstyrelsens

2 v ordförande (C)

Anna-Greta Strömberg

Gruppledare (KD)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.