INSÄNDARE: Vilket parti är det som ”betett sig”?

Insändare | Val 2022
PUBLICERAD:
S har inte försökt påverka i budgetarbetet, menar insändarskribenten.
Foto: Conny Hultgren

Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna styr den här mandatperioden Bengtsfors kommun i minoritet. Mycket har åstadkommits, framför allt tack vare lyhördhet och god samverkan med övriga partier. Ett undantag är Socialdemokraterna som varit påfallande bittra och taggiga i den kommunala vardagen.

Det gäller inte minst ifråga om kommunens största fråga, budgeten. Nu senast gjorde alla partier utom (S) upp om den. Det har i den här tidningen beskrivits hur (S) helt enkelt avstått från att försöka påverka i budgetarbetet.

Med detta i åtanke blir det särskilt intressant att läsa intervjun med (S)-ledaren Per Eriksson den 2 augusti där han bland annat säger; ”Med tanke på hur M har betett sig under den här mandatperioden har jag även svårt att tro att vi skulle hitta ett samarbete med dem.”

De som på nära håll sett hur (S) agerat under mandatperioden har en helt annan bild än Per Eriksson av vilket parti det är som ”har betett sig”…

Anders Forsberg, ordförande för Moderaterna i Bengtsfors

Svar direkt

Samarbete bygger på förtroende

Frågeställningen i Dalslänningen som du hänvisar till är: ”vilka partier vill ni bygga ett samarbete med för att styra Bengtsfors kommun efter valet?” För mig och Socialdemokraterna är det viktigt att ha en förtroendefull och respektfull dialog med de partier som man samarbetar med, en dialog där man lyssnar och sen kommer överens utifrån de olika partiernas hjärtefrågor. Precis som i övriga relationer så måste man kunna ge och ta för att trivas tillsammans.

Moderaterna har med all tydlighet visat att man inte tvekar att köra över sina samarbetspartners i stora viktiga frågor. Sverigedemokraterna fick nog under våren -21 och lämnade styret i protest på grund av er totala brist på kompromissvilja gällande Kolaregården, samt att ni går helt emot gängse demokratiska principer och klamrar er fast vid makten tack vare stöd av politiska vildar. Anna-Greta Strömberg (Kd) var ordförande i den av fullmäktige utsedda äldreberedningen, även hon fick känna på er brist på lyhördhet då ni forcerade igenom ett beslut av nedläggning av Kolaregården innan beredningen ens hade arbetat klart.

Det finns fler exempel, men ett av de mest utstuderade var på utbildningsutskottets möte i maj när du Anders Forsberg körde över utbildningsutskottets ordförande Per Jonsson (C) som var frånvarande av personliga skäl. Då passade du på att lägga ett förslag som kommunstyrelsen senare antog, nämligen att det inte skulle erbjudas något programutbud på Strömkullegymnasiet för läsåret 23/24. Per Jonsson uttalade sig i tidningen att det beslutet lägger en död hand över skolan, vilket jag håller med om. Centerpartiet och ni har lika många platser i fullmäktige, men det verkar inte vara så viktigt för er moderater för ni vill bestämma oavsett. Med facit i hand på hur ni har behandlat andra partier och företrädare den här mandatperioden så är mitt svar i Dalslänningen inte så konstigt.

När det gäller den uttjatade frågan om budgetarbete så kan du (som jag har sagt tidigare) gärna prata med moderata företrädare om hur budgetarbetet går till i stort sett i alla andra kommuner, samt om när de lämnar in sina alternativa budgetförslag. I Åmål brukar M exempelvis lämna in sitt förslag på kommunstyrelsen eller direkt på fullmäktigemötet där budgeten tas.

Jag tror att väljarna skulle uppskatta att få veta vad du Anders och Moderaterna vill åstadkomma under nästa mandatperiod istället för att bara få läsa om hur dålig vår politik är.

Per Eriksson, Gruppledare (S)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.