INSÄNDARE: Hårt arbete ger en positiv utveckling

Insändare
PUBLICERAD:
”Det är nu en mycket positiv trend i våra bygder med utveckling av företagsamheten och en rejäl inflyttning av året runt boende, särskilt barnfamiljer”, skriver insändarskribenterna.
Foto: Thomas Wallin

Bredbandet i bygderna fungerar utmärkt tack vare kommunens byggnation av ett stamfibernät. Ett mödosamt arbete med att bilda fiberföreningar och få fungerande bredband är klart sedan några år. Ett väl fungerande bredband har verkligen flyttat våra bygder framåt i 2000-talet.

Vattenfall har efter politiska påtryckningar lagt enorma summor på att ta bort luftledningar och gräva ner ledningarna i marken. Ett robust elnät som inte påverkas av väder och vind ger trygga elleveranser.

När det gäller vägar så har det blivit lagt ny asfalt på vägen mellan Värmlandsgränsen och Säte i Torrskog. Rejält med grus har lagts på vägen mellan Barkerud och Rålen där vi nu kämpar för att det skall byggas mötesplatser så att lastbilar kan mötas utan problem. Breddning av väg och ny asfalt har det blivit mellan Äng i Håbol och färjeläget i Sund. Ny asfalt har det blivit mellan Bönkasen och Årbols skola. Nu jobbar vi vidare för att de usla vägarna mellan Bönkasen till Äng i Håbol och för att vägen mellan Årbol-Barkerud-Säte skall åtgärdas så fort som möjligt.

Bengtsfors kommun har även nyligen höjt bidragen till enskilda vägföreningar.

Byalag och föreningsliv gör ett fantastiskt arbete för bygdernas bästa. Underhållning och tillställningar av olika slag samt skötsel av badplatser, utsiktsplatser, rastplatser, gästbryggor och vandringsleder Mm.

Bengtsfors kommun stöttar föreningslivet genom möjligheten att söka attraktivitetsmedel.

Det är nu en mycket positiv trend i våra bygder med utveckling av företagsamheten och en rejäl inflyttning av året runt boende, särskilt barnfamiljer.

Erik Sandberg Per Jonsson

Ärtemarks och Torrskogs centerpartiavdelning

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.