REPLIK: M vill inte lyssna på forskningen och polisen

Brott & blåljus
PUBLICERAD:
Lokal polisnärvaro är inte hela lösningen, menar S.
Foto: Tommy Löfgren

Svar på replik från M i Bengtsfors om Förebyggande arbete.

Man häpnar när Moderaterna i Bengtsfors säger att polisen i huvudsak skall sköta det brottsförebyggande arbetet. Har man helt missat forskningen som visar på att en fungerande förskola och skola är den viktigaste förebyggande insatsen som samhället kan leverera. Men samhället via socialtjänsten måste också leverera både stöd och krav till familjer där barn är i riskzonen .

Oftast är det genom frivilliga insatser som till exempel föräldrastöd eller kontaktperson.

Men ibland vägrar familjen stöd och då vill vi socialdemokrater att socialtjänsten skall kunna gå in med insatser i familjen, som föräldrar inte kan neka till. Detta kallar vi för mellantvång. Det kan t.ex vara i en familj där barnet eller ungdomen saknar tydliga gränser och riskerar hamna i en negativ utveckling och hamna i en kriminell miljö. Personal från socialtjänsten kan då med tvång gå in och hjälpa föräldrar att sätta vettiga gränser och på så sätt stoppa en kriminell utveckling.

Om familjesituationen inte blir bättre efter olika frivilliga insats och mellantvång, måste samhället se till barnets bästa. Då kan enda lösningen vara en familjehemsplacering eller på ett HVB-hem.

Ibland efter en tids placering kan också det bästa vara att barnet/ungdomen får stanna kvar i familjehemmet.

Här har regeringen, tillsammans med övriga partier (inklusive M) skärpt lagen så att en genomgripande förändring måste ske hos föräldrarna, innan barnet eventuellt får flytta hem. Man skall till exempel tydligt visa att man drogfria och kunna klara av föräldrarollen.

Föräldrar kan vid misstanke få lämna drogtester och socialtjänsten skall under sex månader följa upp hur hemflyttning fungerar.

Moderaterna i Bengtsfors skriver att polisen behöver vara plats lokalt. Vi socialdemokrater håller med om detta. Det är också är tack vare den Socialdemokratiska regeringens satsning på 10 000 fler poliser, den lokala närvaron av polisen kan öka.

Men polisen själv som agerar i utsatta områden säger att det för varje polis som nyanställs, behöver anställas en lärare och en socialarbetare.

Det är därför vi Socialdemokrater har gjort historiska stora tillskott till våra kommuner för att kunna göra särskilda satsningar i skolan och socialtjänsten .

Socialdemokraterna i Bengtsfors har också lagt förslag i paritet med forskningen, som menar att det just genom en ordentlig satsning

På skola, socialtjänsten och polisen som kan hindra att ungdomar utvecklar ett kriminellt beteende.

Att Moderaterna i Bengtsfors inte vill lyssna till vad polisen och forskningen säger, visar bara att man inte vill gå till botten med att skapa rätt förutsättningar för utsatta barn och ungdomar att lyckas i livet!

Per Eriksson, Socialdemokratiskt oppositionsråd Bengtsfors

Paula Holmqvist, Socialdemokratisk riksdagsledamot Fyrbodal

Mats Wiking, Socialdemokratisk riksdagsledamot Fyrbodal

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.