Hoppa till huvudinnehållet

INSÄNDARE: Vi socialdemokrater ska vända på varje sten

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi socialdemokrater ska vända på varje sten för att bryta segregationen och knäcka de kriminella gängen. Segregationen har gått så långt att vi nu har parallellsamhällen i Sverige. Vi lever i samma land, men i helt olika verkligheter. Barn växer upp utan att se sina föräldrar gå till jobbet i en tillvaro som ofta präglas av trångboddhet och fattigdom. Våldet blir allt råare och kryper längre ner i åldrarna. Så ska det inte vara i Sverige.

För att komma till rätta med det grova våldet krävs ett helt batteri av åtgärder. Vi ska skärpa straffen och anställa fler poliser. Men det räcker inte. Segregationen måste brytas för att vi ska kunna stoppa nyrekryteringen till gängen. Alla ska möta samma tydliga krav och möjligheter att försörja sig på eget arbete. Möjligheterna till bra utbildning, meningsfull fritid, ett första jobb och bostad ska bli fler. Nu föreslås i en utredning att kommunerna ska få ett lagstadgat ansvar att arbeta förebyggande mot brott. Samtidigt avsätter regeringen 250 miljoner kronor per år i en treårig satsning på sociala insatser i utsatta områden.

En viktig del av det förebyggande arbetet kommer tidigt i ett barns utveckling. Vi vet ofta redan i tidig skolålder vilka barn som kommer att hamna snett men många drar sig för att använda tvång. Därför har vi tagit fram förslag om så kallat mellantvång som gör att socialtjänsten kan ingripa även om föräldrarna motsätter sig åtgärderna, utan att man behöver gå så långt som att tvångsomhänderta barnet.

Det vilar ett stort ansvar på samhället när barn och unga placeras i vård utanför det egna hemmet. Vården måste vara trygg, säker och av god kvalitet. Den socialdemokratiska regeringen har därför tillsatt en utredning som ser över kvaliteten på samhällets vård av barn och unga. Det innefattar såväl familjehem som HVB-hem och SIS-hem som behandlar tvångsvårdade ungdomar med kriminellt beteende.

Under tiden ett barn är placerat i ett familjehem kan en så stark anknytning mellan barnet och familjehemsföräldrarna ha utvecklats, att det bästa för barnet är få stanna kvar under resten av sin uppväxttid. Att flytta vårdnaden till familjehemsföräldrarna innebär att barnet får möjlighet att växa upp i trygg vetskap om vart det hör hemma. För att prioritera barnets bästa och se till att skapa trygghet och kontinuitet i vården har regeringen ändrat lagen så att socialnämnden har en skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden efter två år.

Vårt Sverige kan bättre. Med skarpa förslag kan vi se till att bryta nyrekryteringen till de kriminella gängen.

Mats Wiking, riksdagsledamot S Fyrbodal

Paula Holmqvist, riksdagsledamot S Fyrbodal

Per Eriksson, oppositionsråd S, Bengtsfors

Per-Erik Norlin, oppositionsråd S, Dals-Ed

Artikeltaggar

BengtsforsDals-Eds kommunInsändareMats WikingPaula HolmqvistPer ErikssonPer-Erik NorlinPolitikSocialdemokraternaVal 2022