REPLIK: Ditt svar skingrar inga frågetecken

Politik | Val 2022
PUBLICERAD:

Ditt insändarsvar, Per Eriksson, skingrar inga frågetecken. Du beskriver dig själv som ledande oppositionsföreträdare och för det har du rimligen cirka 100 000 kr per år i fast arvode och betalning för möten. Dessutom avgångsbidrag (eller PBF som du kallar det) med mellan 42 000 kr och 36 000 kronor per månad under den här mandatperioden, eftersom du har varit kommunalråd.

Det fick mig att läsa på bestämmelserna för detta avgångsbidrag som finns i PBF och där hittar jag bland annat följande:

”Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. ”

Det är ju känt att du istället för att återgå till det arbete du är tjänstledig från på Arbetsförmedlingen har valt att till allra största delen leva på försäkringspengar som är inbetalda till kommunen av skattebetalarna, det vill säga av mig med flera.

Min fråga från den förra insändaren kvarstår därför:

Är det lagligt att trixa så här? Och var finns moralen?

Skattebetalare

Svar direkt

Bestämmelserna följs

För att klargöra så ”trixar” jag inte med någon ersättning. Jag har förstått budskapet från skattebetalare, att hen inte tycker att jag borde få ersättning enligt gällande avtal. Det är fritt att tycka så, men det ändrar inte på fakta att jag följer de bestämmelser om avgångsersättning (PBF) som fullmäktige fastställde år 2002.

Skattebetalare hänvisar i sin insändare till att jag inte följer reglerna för omställningsstöd vilket regleras i ett helt annat avtal som heter: ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda” (OPF-KL18). Det avtalet omfattas jag inte av, utan det gäller för de som har påbörjat sina politiska uppdrag efter 2014-12-31.

För den som vill läsa mer finns båda avtalen på Sveriges kommuner och regioners hemsida (skr.se)

Per Eriksson (S)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.