INSÄNDARE: Hur får man ett fungerande samhälle?

Samhälle | Val 2022
PUBLICERAD:
"Hur får man ett fungerande samhälle? Detta är en viktig fråga, en fråga som de styrande i Färgelanda kommun behöver fundera över”, skriver insändarskribenten.
Foto: Helena Lindgren

Hur får man ett fungerande samhälle?

Detta är en viktig fråga, en fråga som de styrande i Färgelanda kommun behöver fundera över. Och inte bara fundera, utan också vidtaga åtgärder som erfordras för att få en bra samhällsutveckling, och det snarast. Alltså se framåt och inte bakåt.

Först och främst behöver man ta fram åtgärder som befrämjar industrietableringar och nyinflyttningar. Ska man nå resultat är det handling och inte fagra löften som gäller. Tyvärr tycks det vara så att det är det senare som gäller för närvarande.

Lova aldrig mer än man kan hålla. Något som är viktigt är att olika verksamhetsgrenar håller sig inom angivna budgetar. Här har ni politiker ett stort ansvar att stödja den anställda som arbetar med etablering och arbetsliv. Jag läste i Dalslänningen att Färgelanda kommun ligger sist i Dalsland när det gäller företagsklimat, en föga berömvärd bedrift. Folk och företag som vill etablera sig ställer krav; bra skolor, goda sociala verksamheter, sjukvård och åldringsvård, den senare till billiga priser, fritidssysselsättningar, m.m.

I en kommun måste det finnas verksamhet som rör personers dagliga tillvaro och inte som idag avflyttningar av dito. Skolor är synnerligen viktiga då det ju är eleven som en dag ska ta över kommunens verksamhet. Om man vill ha en bra skola med kunnig och engagerad personal som skapar bra resultat, är det absolut fel väg att gå att entlediga ett antal personal. Istället behöver man tillvarata duktig personal så de stannar kvar.

Det är viktigt att se till att kommunen skapar bra PR i sitt arbete och i styrandet av kommunen. Färgelanda kommun tycks vara en kommun där man kan få befattningen inom olika verksamhetsområden utan att uppenbarligen ha kompetens för detta.

Det är av stor vikt att skapa trivsel och tilltro för att leva och bo i kommunen. Politiker behöver skapa samförstånd och samarbete i deras politiska gärning. Goda resultat talar för sig själva. Alltså, lyssna på ovan angivet, och gör det genast, för det är bråttom. Kom ihåg att ett politiskt käbbel och vet-bäst-mentalitet skapar negativa effekter. Var därför lyhörda och lyssna till goda råd.

Det nya kommunalrådet önskas lycka till i sin svåra sits att lyckas ena olika politiska fraktioner. Den kommunala ledningens insikt i ekonomi tycks sakna motstycke. Här friställer man erforderlig personal för att spara pengar men anställer istället dyra konsulter till höga kostnader. För att täcka underskott föreslås skattehöjningar, som motarbetar etablering och inflyttning. Därigenom blir det vi kommuninvånare som på nytt ska betala för politikernas misstag. Vi brottas redan tidigare med höga skatter och taxor.

Snart är det val så här följer en vädjan till väljaren. Tänk dig noga för när du väljer för ytterligare fyra år framåt. Kom ihåg att det är du som får stå för fiolerna. Nu är det dags att städa upp och ta fram den stora kvasten.

Insändaren är gjord på uppdrag av kommuninvånares uppfattning av nuvarande styre och kommunalsituation.

Genom,

Nils-Olov Lengquist,

Stigen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.