REPLIK: Vi satsar och månar om barnens utbildning

Skola & utbildning
PUBLICERAD:

Replik med anledning av ”Oroad väljares” insändare i fredagens Dalslänningen.

”Oroad väljare” påstår att jag uttryckt att ”Klarar en skola i Bengtsfors kommun budgeten så blir allt bra.”

Det citatet är en fultolkning av rang och inget annat än dikt och förbannad lögn. Man skulle nästan kunna tro att din insändare är en del i en smutsig valkampanj. Min tidigare insändare pekade istället på fakta angående ekonomin: det har inte skett några besparingar i Ekhagsskolan på det sätt som kritiker felaktigt tidigare påstått.

Självklart måste alla enheter i kommunen sträva efter att hålla sin budget, annars kan vi inte investera för framtiden eller ens nästa år. Utan en budget i balans finns det inga pengar att utveckla och förbättra skolor, äldreomsorg, fastigheter, asfalt, gatubelysning och lekplatser mm. En kommun har inte mer medel än vad som kommer in via skattsedeln. Våra skattepengar måste fördelas och förvaltas väl. Allt annat är slöseri med våra pengar.

I min insändare nämner jag heller inget om skolresultat kontra budget. Och det har visat sig att i verkligheten finns det ingen korrelation mellan skolresultat och budget. Tvärtom pekar forskning och expertis på att det inte finns någon evidens som visar att skolresultaten höjs med större anslag.

Det är helt andra faktorer som höjer skolresultaten. Bengtsfors kommun har en väl anpassad skolbudget. Att vi ligger på plats 38 bland de kommuner som har högst anslag per elev visar konkret att vi satsar och månar om våra barns utbildning.

Anders Forsberg (M) Ersättare i kultur- och utbildningsutskottet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.