Ulla Carlsson in memoriam: En respekterad ordförande

Dödsfall
PUBLICERAD:
Ulla Carlsson, som bland annat var Bengtsfors första kvinnliga fullmäktigeordförande, har avlidit.
Foto: Thomas Wallin
Som tidigare meddelats har Ulla Carlsson, Billingsfors, avlidit i en ålder av 96 år. Ulla Carlsson hade bakom sig en lång period som förtroendevald för Moderaterna. Dels i Bengtsfors kommun där hon bland annat var den första kvinnliga ordföranden i kommunfullmäktige. Dessutom som ordförande inom Moderaternas kvinnoorganisation, MKF, i norra Älvsborgs län.

Jag bodde i Vårgårda i Västergötland i den sydliga delen av valkretsen Norra Älvsborg då jag lärde känna Ulla. Det var i den senare delen av 1970-talet när jag som nyvald andre vice ordförande i Norra Älvsborgs Moderata Ungdomsförbund fick ta plats längst ner vid bordet i moderata länsförbundets styrelse. Ulla var då en respekterad ordförande för länsförbundets kvinnor och en viktig röst i länsförbundets ledning. Riksdagsmannen Arne Andersson i Ljung och landstingsrådet Per-Olof Lampers i Mellerud var noggranna med att inhämta hennes åsikter innan beslut skulle fattas.

Genom åren hade vi genom våra uppdrag i länsförbundet kontakt i många frågor, framför allt som ordförande i respektive sidoorgansation, Ulla i MKF och jag i MUF. Vi kamperade också ihop högt upp på länsförbundets riksdagslista, i ett par perioder var vi båda ersättare i Riksdagen. Där konkurrerade vi också om placeringarna och det i all kamratlighet, några övertoner blev det aldrig oss emellan. Sannolikt i första hand beroende på att Ulla var erfaren och rutinerad och visste väl så bra som en ung MUF-are hur saker och ting skulle hanteras.

Ulla var högt respekterad även för sitt sätt att verka i kommunpolitiken här i Bengtsfors. Bland annat med ordförandeskap i kommunfullmäktige under två mandatperioder med början 1982.

Ordförandeskapet för moderatkvinnorna i norra Älvsborg innehade hon i 13 år. Hennes insats där kan utan tvekan sammanfattas med orden respekterad, ordning och reda och rättrådig. Vi som var med och minns hennes insatser håller oreserverat med.

Stig Bertilsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.