Insändare: Apropå Ekhagsskolan

Insändare
PUBLICERAD:
"Ekhagsskolan är den F-6-skola som får absolut störst resurs per elev i kommunen”, skriver insändarskribenten.
Foto: Tommy Löfgren

När skolpersonal säger upp sig och skriver i Dalslänningen att de slutar på grund av att ”… Ekhagsskolan fått till sig storsläggan av kommunen inför hösten. Besparingar, besparingar och återigen besparingar” – då behöver fakta redovisas.

Resurser till skolorna i kommunen delas ut enligt en resursfördelningsmodell, dels för att säkra att alla skolor har till det nödvändiga, men också för att kompensera skolor som har ett svårare eller tuffare uppdrag.

Först får man en baspeng per elev. Den är densamma för alla grundskolor. Till det kommer extra medel som ser olika ut för skolorna, beroende på vilka elever man har och hur årskullarna ser ut. Ekhagsskolan får årligen 89 000/elev, Bäckeskolan 87 000/elev och Franserudsskolan 65 000 per elev. Utöver det får Ekhagsskolan ett extra tillägg på 500 000 kronor för att en del klasser är små. Ekhagsskolan får vidare en extra socioekonomisk resurs om 1,9 miljoner kronor. Utöver de här pengarna finns det dessutom en extra tilldelning för barn i behov av särskilt stöd som fördelas enligt behov på strax över 1,1 miljoner kronor för Ekhagsskolan. Ekhagsskolan är den F-6-skola som får absolut störst resurs per elev i kommunen.

Jämför man Bengtsfors med andra kommuner i landet kan man se att kommunen ligger på plats 38 av 290 kommuner när det gäller hur mycket man satsar på grundskolan. Ekhagsskolan ligger med samma jämförelse bland de tio skolor som får mest pengar per elev i hela Sverige. Då systemet baseras på elevpeng är det fullt rimligt att totalsumman skolan tilldelas minskar om antalet barn minskar med barnantal som motsvarar hela klasser. Det är ingen nedskärning, det är att anpassa sig.

Lena Grönlund (S) skriver att skolorna tvingades spara pengar för att det skedde en ”fatal felräkning” i budgeten med fyra miljoner. Att grundskolorna inte får fortsätta överbudgetera med fyra miljoner är inget annat än en normal korrigering och ingen nedskärning. Man kan inte fortsätta förbruka mer än vad man har.

Enligt skollagen styr varje rektor över sin egen organisation utifrån den tilldelade budgeten. Politiken styr inte över hur rektor fördelar pengarna inom ”sin” skola. En förändring i resursfördelningen för att ge Ekhagsskolan mer resurser ger med automatik lägre anslag till de andra grundskolorna.

Som moderat skolföreträdare har jag en tydlig vision för hur vi ytterligare ska kunna förbättra förutsättningarna för hur våra barn ska lyckas. Tidiga insatser är avgörande för en lyckad skolgång. Därför vill vi stärka kommunens F-3-skolor med en speciallärare på heltid för att tidigt fånga upp elever som riskerar halka efter. Vi vill erbjuda sommarskola för alla elever, som riskerar att inte nå målen, från och med årskurs fyra. Vi vill NPF-säkra alla våra skolor för att struktur, tydlighet och förutsägbarhet mår alla bra av.

Då Bengtsfors kommun har vikande elevantal måste det till budgetföljsamhet om vi ska ha skolor som håller hög kvalitet och man måste våga genomföra smärre strukturella förändringar för att pengarna ska användas på bästa möjliga sätt. Det finns ingen faktor som stärker ett livsöde lika mycket som en god och fullvärdig skolgång gör.

Anders Forsberg (M) Ersättare i kultur- och utbildningsutskottet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.