INSÄNDARE: Vill ni slå spiken i kistan för Strömkullegymnasiet?

Politik
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Studenten på Strömkullegymnasiet i Bengtsfors 2022.
Foto: Sofie Borg

Vill Anders Forsberg (M) m.fl i Bengtsfors slå spiken i kistan för Strömkullegymnasiet?

När Anders Forsberg (M) kom in som ersättare på utbildningsutskottets möte (KSUU, 2022-05-18) passade han på att föreslå att Strömkullegymnasiet skulle vänta ytterligare ett år med intag av elever till årskurs ett. Detta förslag klubbades senare av kommunstyrelsen, vilket i praktiken innebär att Strömkullegymnasiet kan få nya elever först läsåret 24/25. Forsberg säger i ett mail “Att fortsätta med samma programutbud är ingen nystart och skulle förmodligen cementera det pinsamma i att nästan inga elever söker till Strömkullegymnasiet.”

Givetvis håller vi med om grundtanken att förändringar behövs på sikt. En utredning av skolans framtid är planerad och under tiden anser vi det viktigt att man håller fast vid den femårsplan som politikerna så sent som 2020 slog fast för Strömkullegymnasiet. Dessa mål syftade till att ge en långsiktighet och stabilitet i verksamheten. Följande program skulle vara sökbara: samhällsvetenskapliga, estetisk- bild och form, vård och omsorg, industritekniska, restaurang och livsmedel, samt naturbruksprogrammet inriktning skog.

Frågan är då: vad är ett politiskt beslut värt i Bengtsfors kommun? Det politiska styret gömmer sig bakom en utredning som är beställd och som ska klargöra förutsättningarna för en nystart av gymnasieskolan. Detta innebär för Strömkullegymnasiets del att vi inte kan marknadsföra oss och att elever och vårdnadshavare svävar i ovisshet om vad som händer deras ungdomar. Vi få som är kvar av personalen söker aktivt nya jobb eftersom vi bara med säkerhet kan se ett år framåt i tiden. Frågan är om ni politiker är medvetna om att eleverna riskerar att få en bristfällig skolgång där en likvärdig utbildning inte kan garanteras.

Vi är många som fortfarande tror på nyttan av att ha ett gymnasium i Bengtsfors som kan erbjuda både högskoleförberedande och yrkesförberedande program. Detta kan och har historiskt lockat både elever och personal från hela närområdet. Vi har alltid varit den lilla skolan med det stora utbudet, vilket har gjort oss unika och sökbara. Detta har varit skolans styrka och nisch, eftersom vi har kunnat vara flexibla och erbjuda varje enskild elev de kurser som behövs för vidare studier.

Sedan starten av Strömkullegymnasiet 1996 har andelen invånare med eftergymnasial utbildning ökat från 4,8 procent 1996 till 15,5 procent 2021 (SCB, 2022). Att höja utbildningsnivån var också en av anledningarna till att man startade gymnasiet för 26 år sedan. Man går nu också i bräschen med högskoleutbildning i Bäckefors, vilket ligger i linje med Bengtsfors kommuns mål att höja kunskapsnivån. Att då ta bort en kugge i detta kunskapshjul är både ignorant och pinsamt.

Man kan förstås bemöta detta argument med det faktum att skolan inför läsåret 22/23 inte fick tillräckligt med sökanden för att starta årskurs ett. Men detta beror på sviktande elevunderlag, vilket är skapat av bland annat politikernas velande i sina beslut samt olyckliga uttalanden i lokaltidningen. Situationen ger inte skolan positiv marknadsföring eller lockar elever att söka vårt gymnasium. Kanske har ni också redan glömt bort pandemin och dess påverkan på framförallt den lilla skolan som inte kunnat marknadsföra sig som brukligt.

Vi vill alltså säga till våra kommunpolitiker: gör om, gör rätt! Låt skolan vara sökbar parallellt med att utredningen görs. Vad har ni att förlora? Vi är fortfarande ett starkt kollegium som kommer kämpa och göra allt för att vända trenden. Vi kräver nu arbetsro för både oss som personal, men framförallt för våra elever. Dessutom kan man läsa i kommunens vision och mål att: ”En livskraftig kommun kräver en hållbar utveckling, vilket innebär att ha ett långsiktigt perspektiv när det gäller beslut, åtgärder och agerande för människa, miljö och ekonomi.”

Vi vill också passa på att påminna om att ni politiker också är arbetsgivare och att era beslut får konsekvenser. Inte bara för oss invånare utan också för de som funderar över att flytta hit: drastiska neddragningar är givetvis negativt för hela Bengtsfors kommun.

Vi vill också uppmana de politiska partier som ställer upp i höstens kommunval att bekänna färg i frågan om Strömkullegymnasiets framtid.

Hälsningar personalen på Strömkullegymnasiet

Madeleine Eriksson, Irina Hagman, Annelie Särud, Christoffer Lundqvist, David He, Lukasz Zagorski, Anna Jansson, Marie Norlin, Christer Schwartz, Patrik Sandström, Lisa Strannelind, Linda Ericsson, Anneli Saibi, Pia Kullander, Karin Nilsson, Inge Gillén, Morgan Magnusson, Martin Nilsson, Niclas Green, Anna Clementzon, Anton Amnehagen, Kenneth Sundström, Pontus Marsell, Sandra Renzi, Susanne Almgren Magnusson, Simon Bjaaland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.