Hoppa till huvudinnehållet

INSÄNDARE: "Jag vill att mina elever får fortsätta att vara som små svampar"

Publicerad:
"Ingen målare kan måla ett hus utan färg. Ingen lärare kan uppnå ett optimalt resultat utan böcker", skriver skribenten.
"Ingen målare kan måla ett hus utan färg. Ingen lärare kan uppnå ett optimalt resultat utan böcker", skriver skribenten. Foto: Tommy Löfgren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Jag vill skriva några avskedsord. Jag klandrar ingen, absolut ingen här på Ekhagsskolan för jag vet att alla som är här försöker göra sitt bästa och blir styrda av regler, chefer och politiker. Jag älskar Ekhagsskolan och alla som jobbar här. Jag har stortrivts med att jobba här i fem år och hade gärna fortsatt i minst 6 år till. Men jag tvärvägrar att behöva jobba på ett sätt som jag inte vill och kan acceptera.

När LMX, ett datasystem med lärandematriser som är utvecklat för i första hand gymnasieskolan och ska hjälpa till med bedömning av eleverna, introducerades (som såsom jag har förstått har bestämts av en enda person inom kommunen utan att samtala med personalen som skulle jobba med det) ifrågasatte jag det direkt men fick då som svar: Vill du inte jobba med LMX så ska du nog inte jobba kvar på Ekhagsskolan. Det svaret har etsat sig fast i mitt hjärta och jag har hela tiden gått och funderat på detta svar sen dess. Ska jag bli tvingad till att jobba så som andra vill att jag jobbar eller får jag jobba på det sättet som jag tycker är bäst. Jag vill inte bli bedömd på hur många pluppar och trianglar jag har i mina matriser och jag vill ABSOLUT inte behöva sortera mina små elever in i spalter som talar om för dem att de når a, c eller e nivå när de är sju, åtta år gamla. Jag vill att mina elever får fortsätta att vara som små svampar som suger åt sig kunskapen för att det är kul att lära sig. Jag vill att de får uppleva lärglädje men inte ’målstress’. På detta viset har jag försökt att undervisa i 38 år nu och tyckt att jag har lyckats ganska bra.

Jag har också blivit mycket frustrerad av att vi inte får pengar till läromedel. Ingen målare kan måla ett hus utan färg. Ingen lärare kan uppnå ett optimalt resultat utan böcker. Det har gått så mycket tid och ork åt att kreera egna läromedel och vi alla har kopierat för glatta livet. Skulle vi bli kontrollerade hamnar vi i fängelse allihopa och vad kostar inte kopieringen? Detta har gått så långt att jag till och med en gång har köpt matteböcker till min klass för egna pengar.

Efter det har man investerat massor i LMX. Bara gud vet vad det har kostat. Samtidigt byggs det nu om ett bibliotek till klassrum som inte kommer att behövas i första hand och sparas det bort en massa resurser som är nödvändiga i vår verksamhet som har så många barn med särskilda behov.

Dessutom saknas en hel del viktiga rutiner i Bengtsfors kommun som ska garantera framförallt elevernas men också vår säkerhet. Detta har jag poängterat många gånger om utan att det har hänt något. Jag anser att jag inte längre kan stå för Bengtsfors kommuns sätt att hantera skolan och har därför tagit detta beslut. Jag hoppas däremot att de kommer att ändra sig så att ni som är kvar kan och orkar fortsätta göra Ekhagsskolan till den härliga skolan den är i många år till.

Stort lycka till!

Ingrid

Svar direkt

Dalslänningen gav oss möjligheten att kommentera det som tas upp i insändaren för att bredda bilden av de aktuella frågorna. En del av de saker som omnämns är saker som sköts lokalt på respektive skola, bland annat gäller det läromedel och rutiner. Medel till inköp av läromedel tilldelas varje skola och enheten gör prioriteringar varje år av vad som köps in. Ett år kan man prioritera matematik, ett annat svenska, till exempel.

Lärandematriser däremot är en kommunövergripande insats som rör hela grundskolan. Arbetet med lärandematriser inleddes 2019 efter ett gemensamt beslut av grundskolans rektorer. Syftet med matriserna är att hjälpa elever och föräldrar, att på ett tydligt sätt förstå hur det går för barnen i olika ämnen och vad man behöver jobba med framåt. Det ska också hjälpa läraren att få en klar bild över varje elevs utveckling. Det är viktigt för planeringen av den egna undervisningen, men också som underlag till kollegor när eleverna till exempel byter stadium. Att följa en gemensam etablerad modell i kommunen, underlättar samarbetet mellan lärare och skolor.

När det gäller kostnaden för lärandematriser har vi varit väldigt gynnade, då Västra Götalandsregionen sett att det kan vara en framgångsrik satsning för att förbättra alla elevers resultat. Därför har vi sedan 2020 fått bidrag för införandet av dem från regionutvecklingsnämnden.

Det är väldigt glädjande att Ekhagsskolan och dess personal omnämns i så positiva ordalag. Att det är skola med engagerad och kunnig personal som samarbetar syns också i vår medarbetarenkät och skolenkät. Att eleverna upplever sin skola så positivt som i årets skolenkät är verkligen ett gott betyg åt alla som jobbar på skolan, och värmer en skolmänniska som undertecknad.

Björn Lindeberg

Utbildningschef

Artikeltaggar

BengtsforsEkhagsskolanInsändare