Replik Lövåsen: Handlar om resurser – inte om fritids för- och nackdelar

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
"Syftet med var inte att diskutera huruvida det är bra eller dåligt med ett fritids på hemorten”, skriver insändarskribenten angående fritids Lövåsen.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Svar till: “Vill ge Bengtsfors kommun en eloge”

Syftet med artikeln var inte att diskutera huruvida det är bra eller dåligt med ett fritids på hemorten. Syftet var heller inte att på något sätt vara nedlåtande - ytligt, men också till stor del tidstypiskt att välja att tolka det så. Syftet var att väcka tankar kring en mycket stor fråga med förhoppningen om att medvetandegöra och få igång en debatt där argument i en aktuell fråga - som innebär att man bara kan få det ena eller det andra - ställs mot varandra utifrån målet att våra barn ska få ut det bästa av vad vi i vuxenvärlden har att erbjuda dem.

Jag finner det beklämmande att fil dr i pedagogik i sitt svar väljer att lyfta fram ett antal skrivelser ur skolverkets läroplan, som om jag inte skulle ha koll på vad som står där: jag garanterar - det har jag. Samtidigt hoppas jag innerligt att majoriteten föräldrar med barn i skolan har en viss koll på skolans styrdokument, då de naturligtvis är viktiga även för dem: barnen och deras framtid är sannolikt det viktigaste för varje förälder, och som förälder gör man allt för att ens barn ska lyckas i livet - så tänker i alla fall jag.

Jag valde, bl a av ovan nämnda skäl, att inte lyfta fram vare sig vad jag har för universitetsexamina, profession eller vilken ort jag kommer ifrån: fullständigt ovidkommande, då jag inte är ute efter att göra några personliga plus- eller minuspoäng. Engagemang i verkligheten väger ibland tungt nog - se bara på de lärdas svenska skolsystem som idag bland etablerade samhällsexperter går under namnet “det svenska skolexperimentet” och liknande… Säkert är i alla fall att det inte krävs en Ph D-examen för att förstå var skolans styrdokument säger - läskunnighet, intresse och grundläggande ordkunskap räcker långt för att tillgodogöra sig dem.

Om mitt syfte varit att lyfta lämpligheten i att bevara ett fritids i Billingsfors (eller för den delen på andra mindre småorter) eller inte så hade jag naturligtvis haft en helt annan utgångspunkt (t ex ett integrationsperspektiv), men nu var det överhuvudtaget inte ämnets kärna här.

För att undvika varje uns av risk för missförstånd så sammanfattar jag här essensen i mitt inlägg i en frågeställning, där det utan tolkningsutrymme helt enkelt bara finns ett konkret, högst aktuellt ställningstagande att göra: Bengtsfors kommun har valt att ställa enorma besparingskrav på Ekhagsskolan i Dals Långed. Därmed måste stora resursbesparingar göras fr o m nästa läsår. Antingen minskar man personaltätheten inom skolan, eller så flyttar man över fritidsverksamheten i Billingsfors till en sammanhållen mer kompetens-centraliserad och samhällsspeglande verksamhet i Dals Långed.

Är det viktigaste att barnet får största möjliga stöd i sin läsinlärning och övriga färdigheter för att lyckas i skolan och få förutsättningar att i framtiden kunna göra sina egna livsval eller är föräldrarnas bekvämlighet att få barnet till fritids det viktigaste? Samtidigt ser jag ingen forskning som pekar på att barnen skulle få en bättre framtid om fritids Lövåsen fanns kvar. Däremot finns oerhört mycket forskning som tydligt visar att läsförmåga och måluppfyllelse i skolan har enormt stor betydelse för tilltron till den egna förmågan och självförtroendet att göra sina egna livsval - något varje barn bör ha rätt till.

Djupt bekymrad skol-engagerad, Bengtsfors kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.