Insändare: Stärk integrationsinsatserna för kvinnor

Insändare
PUBLICERAD:

Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

En förutsättning för det är en egen försörjning och det är något som kvinnor inte har. Utrikes födda kvinnor är en grupp med hög arbetslöshet, 22,8 procent, i jämförelse med inrikes födda kvinnor, där arbetslösheten ligger på 4,6 procent. Det är uppenbart att Arbetsförmedlingen har misslyckats med sitt etableringsuppdrag.

Det finns stora brister i etableringsprocessen som missgynnar de nyanlända kvinnor som ska ta sitt första steg in på den svenska arbetsmarknaden. Fler män än kvinnor skrivs in i etableringsprogrammet och fler kvinnor än män avbryter detta, utan att ha fått jobb eller påbörjat utbildning. Män får mer stöd i form av besök och samtal än kvinnor och kvinnor ses också som mindre matchningsbara än män, vilket gör att de i mindre utsträckning får ta del av arbetsnära insatser.

Centerkvinnorna vill att kommunen får tillbaka etableringsansvaret. Det är det bästa för en mer sammanhållen etableringsprocess. Kommunen har större lokal kännedom och kan genom olika projekt skapa samverkan med det lokala näringslivet och civilsamhället för en hållbar etablering. Detta gör flera kommuner idag och vi vill att alla kommuner ska få stöd till det.

Vi vill också satsa på ett särskilt integrationsprogram för kvinnor, där SFI varvas med praktik, samhällsorientering med fördjupande studiecirklar för att lära sig mer om exempelvis svenska myndigheter, svenska lagar och hushållsekonomi, samt studie- och yrkesvägledning. Syftet är att erbjuda ett mer omfattande och gediget program för en mer hållbar etablering.

För mer jämställdhet och mer frihet måste vi satsa på utrikes födda kvinnor. Något annat är ovärdigt ett jämställt samhälle.

Malin Bergman Förbundsordförande Centerkvinnorna

Ann-Marie Jacobsson Ordförande Centerkvinnorna Fyrbodal

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.