Replik om Lövåsen: Vill ge Bengtsfors kommun en eloge

Insändare
PUBLICERAD:
”Jag håller alltså inte med signaturen ”Djupt bekymrad…” om ”lyxverksamheten i Lövåsen” utan vill istället ge Bengtsfors kommun en eloge för att den bedriver skolformen fritidshem på fem orter däribland Lövåsen Billingsfors och Kristallen i Skåpafors”, skriver Monica Haraldsson Sträng, tidigare lärare på Lövåsen.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Svar på insändaren: ”För barnens och föräldrarnas skull: stäng fritids Lövåsen” publicerad i Dalslänningen tisdag 31 maj-2022.

Signaturen ”Djupt bekymrad skolengagerad, Bengtsfors kommun hävdar att andelen elever i behov av stödinsatser är mycket stor i vårt upptagningsområde”, dvs. Ekhagsskolan. Hen (skribenten är anonym) lägger fram att konsekvenserna av besparingar i den kommunala budgeten kommer att leda till att ”man fullständigt missar målet att ge våra barn en så bra start i livet som möjligt”. För denna avsaknad av måluppfyllelse skuldbeläggs framförallt kostnaden för ”lyxverksamheten fritids” Lövåsen i Billingsfors.

Denna benämning på en del av skolväsendet gör mig motiverad att mycket kort ge några klargörande fakta om fritids, dvs. fritidshem.

Enligt 1 § i Skollagen (2010:800) ingår fritidshem i skolväsendet. Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Enligt skollagen skall all utbildning som rör barn (under 18 år) ha sin utgångspunkt i barnets bästa.

År 2016 fick fritidshemmet en egen läroplan med syfte och centralt innehåll. Fritidshemmet ska bland annat stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. I läroplanen anges även att vid kommunens inbjudan till fritidshemmet ska tas så mycket hänsyn som behövs till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller till andra elevbehov kopplade till familjens situation i övrigt. Föräldrars och elevers önskemål om var eleven ska gå i fritidshem är därmed alltid viktiga att ta hänsyn till.

Jag håller alltså inte med signaturen ”Djupt bekymrad…” om ”lyxverksamheten i Lövåsen” utan vill istället ge Bengtsfors kommun en eloge för att den bedriver skolformen fritidshem på fem orter däribland Lövåsen Billingsfors och Kristallen i Skåpafors.

För övrigt finner jag att argumentationen i insändaren på ett ytterst taktlöst sätt misskrediterar föräldrar, målsmän och befolkning i Billingsfors samt ger uttryck för en viss nedlåtenhet mot oss som ”valt att bo på landet”.

Monica Haraldsson Sträng, fil.dr. i pedagogik och f.d. lärare på Lövåsenskolan

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.