Insändare: Okunnighet och vilseledning om kärnkraft är regeringens paradgren

Insändare | Val 2022
PUBLICERAD:
”Vi har inte råd med att stänga dörren för någon fossilfri energikälla för elproduktion”, skriver Sverigedemokraterna.
Foto: Adam Ihse/TT

Sedan energiöverenskommelsen från 2016 och med regeringens kärnkraftsfientliga politik har Sveriges kraftsystem i allt högre grad blivit väderberoende, där elen i mindre utsträckning produceras när vi behöver den. I södra Sverige råder det ett kraftigt underskott av elproduktion efter reaktornedläggningarna och där det nu är smutsig kolkraft och rysk naturgas som sätter priset på el.

När nu bransch efter bransch ska ställa om för att bli fossilfria kommer elanvändning öka avsevärt och där mycket talar för att den kommer dubbleras under de närmsta tjugo åren. Denna ökade efterfrågan på el gör att vi inte har råd med att stänga dörren för någon fossilfri energikälla för elproduktion. Forskning och utveckling av svensk kärnkraft är därför helt essentiell för att kunna säkerställa en framtida trygg elförsörjning för Sverige.

Runtom i världen är nu intresset större än på länge för att bygga ny kärnkraft, då det är en av få planerbara kraftkällor som är fossilfria. Framförallt växer intresset för små modulära reaktorer (SMR), där den främsta fördelen är att de är lättare att bygga där elbehovet finns och som minskar behovet av att bygga ut elnäten. I Europa finns det förhoppning om att kunna ha sådana kommersiella reaktorer i drift redan till 2028. Det kan alltså gå fort från idé till handling när politiska beslut väl tas.

Men gällande konkurrensvillkoren för ny kärnkraft i Sverige uppvisar regeringen en förbluffande okunskap. Miljöminister Annika Strandhäll har i riksdagen försökt framhålla att det finns inga hinder att bygga ny kärnkraft, vilket även är fallet med energiminister Khashayar Farmanbar som också återkommande för fram bilden av att det är fritt fram att bygga ny kärnkraft i södra Sverige. Verkligheten ser dock rätt annorlunda ut då det är förbjudet att bygga ny kärnkraft i 287 av landets 290 kommuner samt helt förbjudet i det elprisområde som har högst elpriser i södra Sverige.

Det är uppenbart att lagstiftningen och regelverken måste moderniseras för en mer likvärdig konkurrens på elmarknaden. Sverigedemokraterna är det enda partiet som stått fast vid att kärnkraft är framtiden och det enda sättet att garantera en leveranssäker, inhemsk och planerbar elproduktion. För ska Sverige ha tillgång till el under årets alla timmar till rimliga priser, då kan vi inte vara beroende av vädret eller stänga dörren till något fossilfritt alternativ.

Mattias Bäckström Johansson (SD) Energipolitisk talesperson

Matheus Enholm (SD) Riksdagsledamot Fyrbodal

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.