Insändare: Moderat förslag: 45 ytterligare poliser till kommunerna i Dalsland

Politik | Val 2022
PUBLICERAD:
Moderaterna föreslår satsningar för att locka fler till polisyrket.
Foto: Johan Nilsson/TT

Hela Sverige är hårt drabbat av kriminalitet. Förra året ägde, enligt polisens statistik, 342 skjutningar rum. 46 personer dödades och 115 skadades i skjutvapenvåldet. Också Dalsland påverkas av den grova kriminaliteten, med gängnätverk som ligger bakom stölder, inbrott och utpressningsverksamhet.

Ett viktigt led i att bekämpa gängen är att öka antalet poliser. Moderaternas nya polismål innebär ytterligare 1 820 fler poliser i Västra Götalands län, varav cirka 45 i våra fem Dalslandskommuner. För att lyckas, behöver polisyrket bli mer attraktivt.

Moderaternas förslag innebär:

Nytt polismål. Polistätheten ska motsvara EU:s snittnivå på 300 poliser per 100 000 invånare senast 2028. Det innebär 1 820 fler poliser i Västra Götaland.

Höjda polislöner. Moderaterna satsar 400 miljoner kronor i det gemensamma budgetalternativet med SD och KD.

Betald polisutbildning. Den som utbildar sig till polis ska få sina CSN-lån avskrivna efter fem års arbete som polis.

Regeringens mål om 10 000 fler polisanställda till 2024, från 2016 års nivå, kommer inte uppnås. Det behövs ytterligare närmare 5 000 poliser på två år för att klara det målet. Men just nu utbildas endast 3 000 nya poliser. Samtidigt uppger Polisförbundet att var tredje medlem planerar för ett arbetsliv utanför Polisen.

Idag har Sverige 205 poliser per 100 000 invånare. Moderaternas nya polismål om 300 poliser per 100 000 invånare innebär att 1 820 fler poliser kommer vara verksamma i Västra Götalands 2028. Det skulle innebära runt 45 nya poliser i våra Dalslandskommuner. För att detta ska vara möjligt måste polisyrket bli mer attraktivt.

I vårt gemensamma statsbudgetalternativ med KD och SD avsätter vi 400 miljoner kronor för en riktad satsning för höjda polislöner med upp till 3 000 kronor varje månad. Moderaterna fortsätter därmed med den särskilda lönesatsning som påbörjades med M/KD-budgeten för 2019.

Vidare vill vi se bättre verktyg för poliserna för att Polisen lättare ska klara sin uppgift, såsom fler övervakningskameror och mer resurser för att komma åt flaskhalsar som uppstår hos exempelvis Nationellt Forensiskt Centrum (NFC).

I slutändan är det Polismyndigheten som rekryterar poliser och avgör var i landet som behovet är störst. Samtidigt vill vi från Moderaterna vara tydliga med att det behövs fler poliser i yttre tjänst i hela landet.

Stig Bertilsson, kommunalråd (M), Bengtsfors

Andreas Nilsson, gruppledare (M) Dals-Ed

Linda Jansson, gruppledare (M) Färgelanda

Michael Karlsson, oppositionsföreträdare (M), Åmål

Ludwig Mossberg, gruppledare (M), Mellerud

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.