Insändarsvar: Underskott har vänts till ordning och reda

Politik | Val 2022
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:

Replik till (S)

De sakliga argumenten får vika när (S) i Bengtsfors i tisdagens Dalslänningen ger sig på oss styrande i (M-C-KD).

Sanningen är ju att vi har vänt underskott i kommunens ekonomi till ordning och reda. Det handlar om ett blygsamt överskott och inte om att ”pengar läggs på hög”. Om Bengtsfors kommun fortsatt ska var attraktiv att leva och bo i så måste det finnas resurser till investeringar och utveckling. För en kommun gäller i grunden samma förutsättningar som för en familj eller ett företag; man måste ha pengarna innan man spenderar dem.

”Personalen flyr kommunen” skriver (S). Det är ju helt enkelt inte sant. Under 16-månadersperioden 1 januari 2021 till 30 april 2022 valde sammantaget 27 medarbetare inom vård och omsorg att avsluta sina anställningar på egen begäran och 18 gick i pension. Antalet tillsvidareanställda inom området var den 30 april 425 personer.

Bengtsfors kommun har i jämförelse med de flesta kommuner låg personalomsättning och nöjda medarbetare. Senaste medarbetarenkäten visar att 67% av medarbetarna tycker att kommunen är en mycket bra eller ganska bra arbetsgivare. 12 procent tycker motsatsen och övriga är neutrala. 90 procent tycker att arbetet är meningsfullt eller mycket meningsfullt. Vi verkar för att förbättra ytterligare.

(S) har valt att gå hand i hand med facket och (S)-ledamöter har varit synbart engagerade i de demonstrationer som förekommit. Det hade varit mera klädsamt om (S) inte vänt kappan efter vinden och istället kommit ihåg att även oppositionen har arbetsgivaransvar.

Ett slagsmål på Sågudden är naturligtvis oacceptabelt och tack vare polisiära insatser så kunde det stoppas. När (S) styrde fanns det inget fokus på lokal polisbemanning. Nu är vår polisstation bemannad igen och den frågan driver vi vidare.

Och det är heller inte sant att (S) bidragit i budgetarbetet. Man har inte ens försökt! I tre år har (S) valt att sitta tysta på läktaren när kommunens budget arbetats fram. När vår färdiga budget lagts fram i kommunstyrelsen – då har (S) presenterat sina överbud. Som alltid har (S) då mer pengar än oss att tillgå…

Vilken har följden blivit? Jo att (S) har under de tre år som gått sedan senaste valet inte har fått igenom ett enda av sina förslag. Det viktigaste för (S) har inte varit att medverka för att nå resultat för kommunens bästa utan enbart att i efterhand profilera sin överbudspolitik.

Även gymnasieskolans misslyckande vill (S) med sina rallarsvingar ge oss ansvaret för. Självklart har vi ansvar för att vi under de senaste tre åren inte lyckats bryta den nedgång som började för tio år sedan. Utvecklingen sedan tidigt under 2010-talet har tyvärr inte kunnat stoppas. Fortsättningen får visa om det kan ske en ny- eller omstart av gymnasieskolan.

Nej, vi talar inte om Campus Dalsland ”som om vi själva kommit på idén”, men det är nu som det genomförs i ett samarbete mellan sex kommuner. Det som började med några möten hos regionen i samverkan med Arbetsförmedlingen har sedan 2019 utvecklats till ett spännande utbildningsprojekt på högskolenivå. Det kan få stor betydelse för hela Dalsland och inte minst för vår kommun. Utan utveckling blir det tillbakagång och avveckling.

Vi (M-C-KD) har medvetet satsat på utökat samarbete i Dalsland. Ytterligare ett sådant är ledningen av kommunens sociala verksamhet tillsammans med Mellerud. I motsats till (S) påståenden om oordning så ger samarbetet kompetens och ordnad struktur inom det område som är ett av kommunens allra viktigaste.

Vi får nu bättre möjligheter att driva verksamhetsutveckling och större möjlighet att ta tag i det som behövs både när det gäller kvalitet, ekonomi och trivsel/arbetsmiljö. T ex Sarah-anmälningar som gäller missförhållanden som ingalunda är nya. Vi ser positivt på att missförhållanden kommer fram och kan åtgärdas. Det ger trygghet för dem som behöver kommunens omsorg.

Slutligen, när de sakliga argumenten saknas då svartmålar (S) och försöker dra ner kommunen i smutsen. När de dessutom drar till med att vi använder ”Trumpretorik”, ja då har ett riktigt bottennapp nåtts. Ni borde kunna bättre, bästa vänner i (S)!

Stig Bertilsson

Gruppledare (M)

Kommunstyrelsens

Ordförande

Per Jonsson

Gruppledare (C)

Kommunstyrelsens

2 v ordförande

Anna-Greta

Strömberg

Gruppledare (KD)

Ersättare i

kommunstyrelsen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.