Hoppa till huvudinnehållet

Allt mer ansträngd arbetsmiljö i skolan – lärare och rektorer går in i väggen

Publicerad:
Reporter Johan Lindahl
Johan Lindahl
johan.lindahl@dalslanningen.se
Lärare och rektorer är sjukskrivna med utmattningssymptom i Färgelanda kommun. Arbetsmiljöverket och facket kräver åtgärder för den dåliga arbetsmiljön.
Lärare och rektorer är sjukskrivna med utmattningssymptom i Färgelanda kommun. Arbetsmiljöverket och facket kräver åtgärder för den dåliga arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket konstaterar att det finns stora brister i arbetsmiljön inom skolväsendet i Färgelanda kommun och både lärare och rektorer är sjukskrivna med utmattningssyndrom. Nu kräver både myndigheten och facket åtgärder, annars väntar vite på 150 000 kronor.

Det var i somras som Arbetsmiljöverket gjorde två arbetsmiljöinspektioner inom skolan i Färgelanda kommun med tanke på de stora personalnedskärningar som gjorts inom verksamheterna. Under en uppföljning har det konstaterats brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på skolorna i kommunen.

Läs också

Arbetsbelastningen är ohälsosam och har så varit sedan terminsstarten hösten 2021. Kommunen har gjort undersökningar, bland annat i form av en enkät och en kommunövergripande medarbetarundersökning, vilka visade negativa resultat avseende arbetsbelastningen. Detta innebär risk för ohälsa och olycksfall, menar Arbetsmiljöverket.

Hotar med vite

Under onsdagen togs beslut om ett föreläggande med vite på 150 000 kronor om man inte uppfyllt de krav som ställs på kommunen senast 14 juni. I ett svar till Arbetsmiljöverket begärde kommunen först förlängd tid till 30 november, vilket Arbetsmiljöverket inte tog hänsyn till, då läget anses akut.

Myndigheten kräver att kommunen undersöker och identifierar orsakerna bakom den ohälsosamma arbetsbelastningen inom sektor utbildning samt vidtar de åtgärder som behövs för att minimera risker för ohälsa och olycksfall i arbetet till följd av den ohälsosamma arbetsbelastningen. Man ska också kontrollera att åtgärderna gett avsedd effekt.

Nu är lärarfacket LR, Lärarnas Riksförbund, oroliga å sina medlemmars vägnar. Man har tidigare varnat för att konsekvenser skulle uppstå om man valde att genomföra dessa nedskärningar och kan konstatera att flera i personalen drabbats av ohälsa på grund av arbetsbelastningen. Man ser en tendens även hos de som ännu orkar arbeta, och befarar att fler ska drabbas. Nu kräver man svar på vilka åtgärder som ska vidtas.

– Vi har en ohållbar arbetsmiljö och ser stora brister i ledningens arbete med hur man ser till så att lärarna klarar sitt uppdrag som är att undervisa. Där känner vi att vi har en på tok för hög arbetsbelastning. Vi behöver mer folk för vi är helt enkelt för få, säger Kristina Ström, biträdande huvudskyddsombud i Färgelanda.

Högt blodtryck och huvudvärk

Två rektorer är sjukskrivna sedan en tid tillbaka. Dessa har ersatts tillfälligt med konsultrektorer. Även flera lärare har varit sjukskrivna i perioder, inte sällan en tredjedel av personalstyrkan samtidigt. Man ser tydliga tecken som högt blodtryck, huvudvärk och andra stressymptom.

– Detta har pågått sedan terminsstart. Vi är konstant underbemannade, sliter ner personalen och det är flera som är sjuka. Så har det blivit på grund av hög arbetsbelastning. Vi kan inte se att kommunen har vidtagit några som helst åtgärder, säger Björn Karlsson, huvudskyddsombud.

Skolchefen Anna Gunnervik menar att rektorerna har fått i uppdrag att utreda vad som kan göras, och att man hade behövt mer tid på sig för att vidta relevanta åtgärder.

– Vi förstår och håller med, men vi behöver mer tid. Sektorn kommer tillsammans med personalavdelningen att skyndsamt ta fram en handlingsplan för arbetet med att kartlägga, åtgärda och följa upp arbetsbelastningen. Detta kommer att ske i samråd med de fackliga organisationerna, säger hon.

Om det inte finns pengar till mer personal, vad kan man då göra?

– Det finns andra åtgärder att ta till, men det är det rektorerna arbetar med. Jag kan inte föregå det arbetet, säger Anna Gunnervik.

Vad tänker du när du hör om situationerna ute på skolorna?

– Vi vill ha en bra kvalitet på undervisning, vill att pedagogerna mår gott och känner att de har möjligheterna. Det är en oroande situation som jag tar på stort allvar, säger hon.

Utbildningsnämndens ordförande, Tobias Bernhardsson (C), menar att skolan redan har tillräckliga resurser för att bedriva verksamheten.

– Vi har gjort nedskärningar på personal för att anpassa kostnaderna till budget, det är känt sedan tidigare. Då gäller det att man hittar sätt att jobba utifrån de resurser man tilldelats. Hur det ska gå till är det chefer och personal som tillsammans ska lösa, inte vi i politiken.

Men personalen går in i väggen, ska det vara så?

– Jag har full respekt för att det kan upplevas som en tuffare arbetsmiljö än tidigare när man genomfört förändringar, men skolan har fortfarande rimliga resurser om man jämför med andra kommuner. Vi har inte en lägre lärartäthet än andra jämförbara kommuner, säger han.

Är du förvånad över att det blivit så här efter nedskärningarna?

– Vi kan se i årsbokslutet 2021 för sektorn att det finns ett underskott inom grundskolan som också sträcker sig flera år tillbaka. Kommunen har haft mer personal anställd de senaste åren än under perioden med flyktingmottagande. Nu är både de tillfälliga statsbidragen borta och antalet elever är tillbaka på en nivå liknande tidigare. Efter fjolåret räknar vi med att ekonomin ska vara i balans under innevarande år. När det sker förändringar kan det såklart upplevas tuffare. Men återigen handlar det om att hitta arbetssätt som passar den budgetram som verksamheten fått.

Artikeltaggar

Anna GunnervikArbetsmiljöverketFärgelandaFärgelanda kommunSkola och utbildningTobias Bernhardsson

Så här jobbar Dalslänningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.